Våra champions

Skicka bilder och information

Vi efterlyser uppgifter och bilder om alla våra Champions som tillhör SVK Mellansvenska. Namn, ägare, titlar, år, bild.

Skicka till Webmaster e-post

2019

SEVCH Tappra Viper/Jenny Gerogsson

J SERLDCH RLDN&F&A&M LD STARTKLASS Tappra Snap Marie Werbelow

 

2018

SEJCH, SEUCH Vindvinets Dixi/Anders Björklund

SEJCH Carnbrings Sigi/Martin Eriksson

 

SEJCH Horsfjärdens SH-Queen of Night/Titti Winterberg

 

SEJCH, SEUCH, SEVCH Tappra Sazzoo/Philippa Järvinen

SEVCH Familien Mögelhöjs Bessie/Tomas Jensen

SEVCH Horsfjärdens Mg-Dana Winner/Eva Cederblad

2017

SEJCH Vindvinets Dex/Mårten Berg

   
     

2015

SEJCH, SEUCH (2014) Tappra Silva/Philippa Järvinen

 

 

2011

SELCH, SEUCH (2009), SEJCH (2009) Tappra Stoya/Philippa Järvinen