Informationskommittén

SVK:s informationskommitté

Mårten Berg Sammankallande 070-606 61 75 e-post
Lotta Ivarsson Redaktör Svensk Vorsteh 070-525 11 71 e-post
Svante Morén Sekreterare SVK:s styrelse 070-699 41 52 e-post 

 

Utgivningsplan Svensk Vorsteh, medlemstidning