Funktionärer

Fullmäktigeordförande

Ulla Eckerberg 070-699 10 02 e-post

Vice fullmäktigeordförande

Ingmar Tykesson 0418-820 96, 070-528 20 96 e-post

Revisor

Roul Fahlin

 

 

Revisor

Thomas Johansson

070-347 49 77, 0530-331 14

e-post

Revisorsuppleant

Anki Larsson

 

Revisorsuppleant

Elisabeth Manninger

 

Valberedning (smk)

Roger Kempainen

070-649 80 88

Valberedning

Ingmar Tykesson

0418-820 96, 070-528 20 96

e-post

Valberedning

Per Ekenbäck

 

e-post

Medlemsregistrator

Lena Karén

070-932 42 77

e-post

Provsekreterare

Bodel Göransson

 

e-post

Utställningssekreterare (ansvarig utställningsdatum)

Ann Lundgren

070-656 63 40

e-post

Materialförvaltare

Tima Bruck

0418-43 53 35, 070-813 31 74

e-post

Pokalfogde

Saila Suorsa

 

e-post

Fullbruksprovansvarig

Agneta Ericsson

070-399 97 20

e-post

Kassör (utom styrelsen)

Agneta Ericsson

070-399 97 20

e-post

Internationellt

Dag Teien

070-369 33 36

e-post

Viltspåransvarig

Ingmar Tykesson

0418-820 96, 070-528 20 96

e-post

Hårviltansvarig

Mikael Grennard

070-588 67 79

e-post

Utställningsansvarig (kontaktperson utställningsfrågor)

Ann Lundgren

070-656 63 40

e-post

Svansskadegruppen (smk)

Arne Orrgård

08-712 59 66, 073-434 83 92

e-post

Svansskadegruppen

Agneta Ericsson

070-399 97 20

e-post

Resultatdatabasen

Simon Nyström

076-945 01 45

e-post

Lathundsgruppen (smk)

Kenneth Sundvall

016-611 52

e-post

Lathundsgruppen

Agneta Aldor

076-790 45 10

e-post

Lathundsgruppen

Mathias Österdahl

 

Lathundsgruppen

Marie Sallander

070-638 83 06

Lathundsgruppen (resurs)

Marina Skotte

070-398 66 23

e-post

Resultathanteringsgruppen (smk)

Charlotta Olovsson

 

e-post