Utställningar

Utställningar 2019

Datum  Ort  Lokalavdelning  Kommentar
2019-03-23  Sätila  SVK/Västsvenska  
2019-05-11  Roma  SVK/Gotland   
2019-05-12  Växjö  SVK/Småland-Östergötland  
2019-05-12  Piteå  SVK/Bottenviken  
2019-05-19  Hässleholm  SVK/Södra  
2019-05-19  Östersund/Bringåsen  SVK/Jämtland-Västernorrland  
2019-05-25  Vagnhärad/Tullgarn  SVK/Östra  
2019-05-31  Lycksele  SVK/Västerbotten  
2019-06-15  Kiruna   SVK/Malmfälten   
2019-06-15  Arboga/Herrfallet  SVK/Mellansvenska Riksutställning
2019-08-17  Vårgårda  SVK/Västsvenska  
2019-11-17  Umeå  SVK/Västerbotten  
2019-11-24  Upplands Väsby  SVK/Östra  
2019-11-30  Åstorp   SVK/Södra