Domarkommittén

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

SVK:s Domarkommitté (DomK)

Styrelsen utser inom eller utom styrelsen en eller flera personer till DomK, varav en är sammankallande. I dag består DomK av två personer:

Anna Berg (sammankallande) 070-355 17 73 e-post
Ingemar Stöckel 070-342 12 39 e-post

 

Ansvarsområden

DomK ansvarar för ärenden som rör domarnas (jaktprovsdomare, viltspårdomare och fullbruksprovsdomare) verksamhet, och för förteckning över klubbens domare, domarelever och aspiranter.

DomK bevakar ett antal bedömningar som varje domare utför under året, granskningar och uppföljningar.

DomK ansvarar för ärenden som rör domarnas (jaktprovsdomare, viltspårdomare och fullbruksprovsdomare) verksamhet, och för förteckning över klubbens domare, domarelever och aspiranter.

DomK ska vara lyhörd och kritisk då medlemmar/provdeltagare kommer med kritik eller har frågor angående bedömning.

Domarutbildning

SVK:s styrelse antar efter förslag från DomK nya elever, därefter arrangerar DomK en preparandkurs. Den godkända preparanden börjar sedan sin långa elevutbildning som avslutas med aspirantprov för eftersöksgrenar och för fältdelen. Därefter auktoriserar DomK den nya domaren, vid behov kan DomK även avauktorisera domare.

Regionala domaransvariga

DomK anordnar och genomför lokala jaktprovsdomarkonferenser och centrala jaktprovsdomarkonferenser för domare vid jaktprov och fullbruksprov, håller fortlöpande kontakt med regionala domaransvariga och vid behov kontakt med enskilda domare.

DomK och Avelskommittén

DomK och Avelskommittén har ett nära samarbete där vi fortlöpande ger och får information. DomK sammanställer förslag till domare vid SVK:s riksprov samt ansvarar för att vid behov uppdatera verksamhetens PM och jaktprovsdomaranvisningar.

Viltspår och fulllbruksprov

DomK:s uppdrag innefattar även att i viltspårsfrågor vara styrelsens kontakt gentemot SVK Viltspåransvarig som ansvarar för viltspårdomare, rekrytering och utbildning av viltspårdomare; DomK:s uppdrag innefattar även att i fullbruksprovsfrågor vara styrelsens kontakt gentemot SVK/Fullbruksprovsansvarig som har övergripande ansvar för fullbruksprov.

Jaktprovsdomare

Lista över alla jaktprovsdomare

Domaranvisningar

Gällande domaranvisningar finns publicerade under Provregler Anvisningar för jaktprovsdomare