Datakommittén

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

Ny hemsida och provanmälning

Nu ska det bli enklare att anmäla sig till prov och utställningar och samtidigt får vi nya hemsidor. SVK har sedan en tid drivit ett projekt för att göra det enklare att anmäla sig till prov. När det är klart under våren 2019 ska du bara behöva logga in på – ”Min sida”, där dina hundar finns registrerade och anmäla dig till prov. Du markerar den hund det gäller och det prov du vill delta på. Enkelt! Vi kommer att testa lösningen noga innan vi lanserar den på allvar eftersom vi vill vara helt säkra på att den verkligen fungerar. Proven kommer också att läggas in digitalt av en administratör och domarna ansvarar för resultatredovisning direkt i systemet. För att göra det enklare för lokalavdelningarna kommer vi också att göra så att man måste betala provavgiften för att kunna registrera sin anmälan.

Vi kommer att informera lokalavdelningarna och alla medlemmar i god tid innan systemet införs. Det är många som har önskat sig en ny lösning och till nästa säsong ska den vara i drift.

Samtidigt arbetar vi med en ny hemsida som kommer att vara gemensam för SVK och alla lokalavdelningar. Syftet är främst att det ska bli mer enhetligt så att du som medlem lättare hittar information både lokalt och centralt. Vi vill också att det ska bli enklare att administrera hemsidan och lägga in ny information. Det ska förhoppningsvis spara tid och ge mer levande hemsidor. Vi har en första version klar och kommer nu att först informera och samarbeta med lokalavdelningarna om införandet av den nya hemsidan.

Utveckling av SVK:s resultathantering

SVK har ett stort och viktigt förändrings- och underhållsarbete framför sig när det gäller resultathantering. Mer information hittar du löpande på Resultatdatabasen

 

Datakommittén

Andreas Nyquist, 070-542 97 60 e-post
Kenneth Sundvall (smk Lathundsgruppen)
Simon Nyström (resultathanteringsdatabasen)
Marina Skotte (smk resultathanterarna)

Webbgruppen

Följande personer sitter med i arbetsgruppen för nya hemsidan och nya anmälningssystemet:

Andreas Nyquist
Mårten Berg
Simon Nyström
Marina Skotte
Lotta Olovsson
Stig-Arne Persson
Svante Morén
Lotta Ivarsson