Långhårig vorsteh

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

 

Bilder och text är hämtade i raskompendiet

Bilderna i kompendiet visar på rätt typ, men det finns alltid detaljer som går att diskutera. Försök att se helheten och rastypen.

Utmärkta proportioner, tillräcklig päls, markerad manke, plan rygg, välformad bröstkorg, passande benstomme, huvud med utmärkt längd nos/skalle, ramsnos, korrekt ansatta öron och rätt behårade.

Harmonisk skimmeltik med vackert, feminimt huvud, korrekt uttryck, utmärkt ramsnos, välplacerade och välbehårade öron, utmärkt benstomme.​

Bakgrund/ändamål

Långhårig vorsteh härstammar från såväl fågelhundar som vattenhundar och drivande hundar, vilket grundlagt rasens stora mångsidighet. Redan år 1879 fastställdes de viktigaste rastypiska egenskaperna och alltsedan dess har rasavel bedrivits. 1897 upprättade friherre von Schorlemer den första rasbeskrivningen och därmed lades grunden för dagens rasavel.

Helhetsintryck

Långhårig vorsteh skall vara kraftig och muskulös med flytande linjer. Den skall inte vara högställd. Hos mindre individer är det eftersträvansvärt med mycket substans. Alltför massiva och därmed tunga hundar är inte önskvärt.

Viktiga måttförhållanden

Skalle och nosparti skall vara lika långa. Rasen skall inte vara överbyggd. Manken skall vara placerad på en något högre nivå än korset.

Uppförande/karaktär

Temperamentet skall vara balanserat, lugnt och stabilt. Rasen skall vara godmodig och lättdresserad.