Strävhårig vorsteh

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

 

Bilder och text är hämtade i raskompendiet

Bilderna i kompendiet visar på utmärkt typ, men det finns alltid detaljer som går att diskutera. Försök att se helheten och rastypen. 

Välbyggd, kraftfull hane med ädelt utseende, som utstrålar kvalité. Fin huvudprofil, ramsnos, utmärkt överlinje, välkroppad, välvinklad, utmärkt benstomme. Utmärkt pälskvalité som är heltäckande. En utmärkt rasrepresentant.

Välbyggd tik med fina linjer. Utmärkt päls, heltäckande. Utmärkt över- och underlinje. Huvudets plan divergerar lätt, bra längd, utmärkta attribut.

Bakgrund/ändamål:

Strävhårig vorsteh är en stående fågelhund, som härstammar från avelsarbete utfört under slutet av 1800-talet efter idéer av ”Hegewald” (friherre Sigismund von Zedlitz und Neukirch). Med griffon korthals som utgångspunkt utgjorde en karaktärsfast och effektiv strävhårig jakthund målet för avelsarbetet. Principen var ”arbetsuppgiften ger typen” samt konsekvent urval av det bästa avelsmaterialet bland strävhårs-raserna (pudelpointer, griffon korthals, deutsch stichelhaar). Genom inkorsning av korthårig vorsteh framavlades på kort tid en fågelhund, som utmärker sig genom ändamålsenlig, vattenavstötande päls och mångsidig användbarhet som jakthund. Genom dessa egenskaper blev på några få årtionden strävhårig vorsteh den mest uppskattade och pålitligaste av de stora jakthundsraserna i Tyskland och i många andra länder.

Helhetsintryck:

Strävhårig vorsteh skall ha ett ädelt utseende och sträv päls, som fullständigt täcker huden. Uttrycket skall vara uppmärksamt och energiskt. Rörelserna skall vara kraftfulla, vägvinnande, flytande och harmoniska. Viktiga måttförhållanden: Kroppslängd och mankhöjd skall helst vara lika. Kroppslängden får överstiga mankhöjden med upp till 3 cm.

Uppförande/karaktär:

Strävhårig vorsteh skall vara nervfast, behärskad och harmonisk. Den skall varken vara skygg eller aggressiv.