Fullmäktige

Fullmäktigemötet är SVK:s högsta beslutande organ. Fullmäktigedelegaterna utses av lokalavdelningarna och genom dessa för lokalavdelningarna sin talan och utövar sin rösträtt. Ordinarie fullmäktigemöte hålls vartannat år under maj eller juni månad.

Extra fullmäktigemöte hålls om revisorerna så yrkar, om minst 1/3 av fullmäktigedelegaterna så yrkar eller om styrelsen så beslutar.

Fullmäktigemöte 2019

Lördag 25 maj 2019 arrangeras SVKs fullmäktigemöte

Söndag 26 maj är diskussions- och arbetsdag för styrelsen och delegaterna

Lokalavdelningarna kommer att hållas löpande informerade om förberedelserna inför mötet. Se mer information under meny - Inför Fullmäktigemötet 2019

 

Tidigare fullmäktigemöten

2017
2015
2013
2012 (Extra fullmäktige)
2011
2009