Avelskommittén

×

Felmeddelande

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

 

Foto: Carina Follstam 

Foto: Jonas Seger

Avelskommittén (AvelsK)

AvelsK ansvarar för det övergripande avelsarbetet avseende samtliga de raser som SVK administrerar, med det långsiktiga målet att bibehålla och utveckla rasernas egenskaper i enlighet med de riktlinjer som anges i stadgarna och som gäller i hemlandet för respektive ras. AvelsK svarar för de samlade frågor som är avelsrelaterade inklusive exteriörfrågor och BPH.  AvelsK genomför egna studier och analyser av underlag som insamlats vid jaktprov, egenskapsbedömningar, mentalbeskrivningar och andra metoder för avelsvärdering. SVK:s styrelse utser en sammankallande till AvelsK och övriga funktionärer.

AvelsK:s upppgift

 • AvelsK arbeter med olika frågor för våra raser
 • Avelsrådgivare och avelsfunktionärer finns till som en service för SVK:s uppfödare och hanhundsägare. De svarar på frågor runt parningar och parningskombinationer som uppfödarna planerar
 • En av de mest betydelsefulla frågorna för AvelsK är information i avels- och uppfödarfrågor i vår tidning, på hemsidan och på vår Facebooksida. 
 • De informerar också om olika sökvägar som uppfödarna kan behöva i sitt avelsarbete
 • har ett mycket nära samarbete med SKK i olika frågor
 • har ett stort samarbete med lathundsgruppen
 • deltar i regelgruppen som ser över SVK:s jaktprovsregler
 • deltar med information vid jaktprovsdomarkonferenser
 • deltar och samarbetar med domarkommittén i olika frågor
 • stöder arbetet med svansskador tillsammans med svansskadegruppen
 • sammanställer årsredovisningar för varje ras

Revidering av RAS ska ske vart femte (5) år. Nästa revidering kommer att ske 2020. En årlig uppföljning av RAS sker.

Exteriörgruppen (ExtG)

ExtG består av följande personer:

Börje Johansson  
Maria Sandström  
Ann Carlström  
Ellen Westerlund  
Anette Erlandsson  

Uppdraget är att förvalta SVK-rasernas exteriöra egenskaper.

Nya raskompendier

Exteriörgruppen har 2019 publicerat uppdaterade Rasbeskrivningar för samtliga raser inom SVK (se under Raser) och ansvarar för utbildning av exteriördomare för SVK:s raser.

De nya raskompendierna för alla våra raser hittar du under Raser i huvudmenyn