Nytt från styrelsen

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

AU-möte 2019/4 - 2019-03-27

Fastställdes årssammanställningen för 2018.

AU-möte 2019/2 - 2019-03-18

Beslut om sammansättning i SVK/DomK.

Beslut angående nomineringsprocess för nya ledamöter till SVK/DomK.

AU-möte 2019/1 - 2019-01-13

Beslut angående eftersöksdomare, EKL, vid Riksprovet 2019.

AU-möte 2018/12 - 2018-12-20

Beslut angående ändring av klasser för skogsprov i SVK/Västerbotten 2019-08-31.

AU-möte 2018/11 - 2018-12-12

Fastställdes provprogram för 2019.

Rapport angående revidering av arbetsordning.

Styrelsemöte 2018/7 - 2018-11-17--18

Planering inför årssammanställning och Fullmäktige 2019.

Mårten Berg adjungerades till SVK:s styrelse fram till Fullmäktige 2019.

Beslut om bidrag för Riksprovet 2018.

Rapport angående förberedelserna för Exteriördomarkonferensen 2019.

Fastställdes nya raskompendier.

Utsågs nytt avelsråd för Korthårig vorsteh.

Reviderades PM Avelskommittén.

Beslut om nomineringar till Hamiltonplaketten.

Planering inför fullmäktige 2019. Beslutades arrangera fullmäktige 25-26/5 2019.

Auktoriserades domare för FBP och FBP-viltspår.

Utsågs domare till Riksprovet 2019.

Utsågs ny domaransvarig för SVK/Mellansvenska.

Rapport från regelgruppen. Beslut om remissinstaner och remisstidpunkt.

Rapport från valberedningen.

Rapport angående internationell verksamhet.

Besvarades ett antal skrivelser.

Reviderades statuterna för samtliga vandringspriser.

Regelremiss inför regelperioden 2022

SVK:s nuvarande prov- och championatsregler gäller från 2017-01-01 och nästa regelrevidering gäller från 2022-01-01 vilket innebär att SVK måste ta beslut om revideringen vid fullmäktige 2019.

Information om regelremiss

Styrelsemöte 2018/7 - 2018-10-08

Auktorisation av FBP-domare.

Styrelsemöte 2018/6 - 2018-09-25

Beslutades kalla domarelever till aspiranttjänst för FBP respektive FVP-viltspår.

Styrelsemöte 2018/5 - 2018-08-07

Revidering av provledarkompendium.

Antagande av domarelever för FBP-viltspår.

Revidering av statuter för samtliga vandringspriser.

Besvarades ett antal skrivelser från SKK.

Ändring av antal domare vid Riksprovet 2018.

AU-möte 2018/10 - 2018-06-26

Beslut angående byte av lokalavdelning.

AU-möte 2018/9 - 2018-06-05

Beslut om utökad behörighet för exteriördomare.

Styrelsemöte 2018/4 - 2018-06-02

Fastställdes utökning av rasregister för exteriördomare.

Rapport från valberedningen.

Rapport från regelgruppen.

Beslut om VM-uttagning.

AU-möte 2018/8 - 2018-05-24

Beslut angående tryck av rollups till samtliga lokalavdelningar.

AU-möte 2018/7 - 2018-05-09

Komplettering av regelgruppens uppdrag.

Styrelsemöte 2018/3 - 2018-05-02

Fastställdes årssammanställningen för 2017.

Utsågs avelsrådgivare för Långhårig vorsteh.

Utsågs SVK/Västsvenska att arrangera Riksprov 2020.

Utsågs domaransvarig för SVK/Östra och SVK/Gotland.

Beslutades skänka en låda jubileumsböcker till varje lokalavdelning.

AU-möte 2018/6 - 2018-04-22

Reviderades PM Jaktprov/Riksprov samt Provledarkompendium.

AU-möte 2018/5 - 2018-04-09:

Reviderades PM 8 - Utställningar.

AU-möte 2018/4 - 2018-04-04:

Komplettering av anvisningar för jaktprovsdomare med kom-ihåg-inför-prov.

AU-möte 2018/3 - 2018-03-23:

Byte av provdatum för SVK/Södra.

AU-möte 2018/2 - 2018-03-15:

Utökning av provdatum för SVK/Södra.

Styrelsemöte 2018/2 - 2018-02-17--18

Reviderades attestordning.

Beslutades om fortsatta diskussioner med möjliga sponsorer.

Beslut angående avelsrekommendationer för Strävhårig vorsteh.

Utsågs avelsrådgivare och avelsfunktionärer.

Beslut om svar på SKK:s fråga angående färgbegränsning för Strävhårig vorsteh.

Rapport från regelgruppen.

Revidering av PM relaterade till Jaktprov/Riksprov samt utbildning av jaktprovsdomare.

Utsågs ny domaransvarig för Malmfälten/Bottenviken.

Fastställdes inteckningar för 2011 och 2012 i Jan-Olov Hahns vandringspris.

Fastställdes statuter för Dansk Ruhaar vandringspris.

Reviderades dokument för internationell verksamhet.

Reviderades arbetsordningen samt ett antal tillhörande PM.

Planering inför ordförandekonferensen.

AU-möte 2018/1 - 2018-01-26:

Utsågs ny sammankallande i regelgruppen.
Informerades om hur införandet av HD-index för Strävhårig vorsteh tagits emot av medlemmarna.

Styrelsemöte 2018/1 - 2018-01-06:

Fastställdes domare till Riksprovet 2018.

AU-möte 2017/8 - 2017-12-06:

Informerades revisorerna om att ett så kallat "VD-mejl" mottagits.

Styrelsemöte 2017/17 - 2017-11-18--19:

Planering inför årssammanställning. Föredrogs ekonomisk rapport. Föredrogs lägesrapport och ekonomiskt utfall angående jubileumet.
Fastställdes provprogram för 2018.

Diskuterades under separata punkter; Riksutställning, Riksprov samt tävlingsmoment.

Fastställdes översättning av SVK:s jaktprovsregler till engelska.

Uppföljning från fullmäktige 2017.

Diskuterades det nya anmälningssystemet, samt gemensam hemsida.

Diskuterades General Data Protection Regulation (GDPR).

Tolkades statuter för Jan-Olov Hahns vandringspris.

Informerades om att SKK har beslutat införa HD-index för Strävhårig vorsteh.

Styrelsemöte 2017/16 - 2017-10-26

Auktoriserades fältdomare.

AU-möte 2017/7 - 2017-10-06:

Fastställdes statuter för Dansk Ruhaar Klubs vandringspris.

Styresemöte 2017/15: 2017-10-06:

Föredrogs underlag angående nytt system för anmälning/betalning.
Utsågs regelgrupp för kommande regelrevidering.

Auktoriserades fältdomare.

Fastställdes statuter för Årets Funktionär.

AU-möte 2017/6 - 2017-09-25:

Utsågs arbetsgrupp för att utvärdera tävlingsaktiviteterna under Jubileumsåret.

AU-möte 2017/5 - 2017-09-05

Beslutades på begäran av ägare ändra mottagare av inteckningar i Brännvinspluntan för 2013 och Friarbägaren 2016 från ägare till förare.

Styrelsemöte 2017/14 - 2017-08-21

Fastställdes ändring av provdatum för SVK/Västsvenska.

Styrelsemöte 2017/13 - 2017-08-05

Auktoriserades Karl-Oskar Lund som domare för eftersöksgrenarna.

Styrelsemöte 2017/12 - 2017-07-26

Auktoriserades Jim Vejby som domare för eftersöksgrenarna.

Styrelsemöte 2017/11 - 2017-07-24

Behandlades överklagan i dopingärende.
Diskuterades handlingsplan i samband med aktivister vid jaktprov.

Beslutades införa vandringspriset Årets Funktionär.

Diskuterades SVK:s arbetsordning och organisationsschema.

Diskuterades kommande regelrevidering.

Styrelsemöte 2017/10 - 2017-06-03

Konstituerades SVK/HS.
Fastställdes ändring av provdatum för SVK/Malmfälten.

Styrelsemöte 2017/9 - 2017-06-02

Genomfördes avstämning inför fullmäktige.
Föredrogs information från AvelsK angående svar som lämnats till SKK i två undersökningar.

Föredrogs information från DataK angående att SKK ändrat redovisningen i SKK:s Hunddata så att numer endast provort anges. Tidigare stod provplats. Det får till följd att en utställning tex på provplatsen Herrfallet nu kommer att stå på provorten Arboga.

Fastställdes ett stort antal hederstecken.

Reviderades anvisningar för särskilda prov, PM Jaktprov/Riksprov samt anvisningar för jaktprovsdomare.

Beslutades föreslå Ulla Eckerberg som hedersmedlem vid fullmäktige 2017.

Styrelsemöte 2017/8 - 2017-05-22

Avstämning inför fullmäktige 2017.
Föredrogs beslut från SKK/Jakthundskommitté angående disciplinärende. Beslutades om åtgärder i enlighet med SKK:s beslut.

Arrangörer av Riksprov 2018, 2019 och 2020 har accepterat.

AU-möte 2017/4 - 2017-04-28

Beslutades ansöka om ISBN för jubileumsboken.

AU-möte 2017/3 - 2017-04-25

Fastställdes domarbyte för Riksprovet 2017.

Styrelsemöte 2017/7 - 2017-04-23

Fastställdes yttrande angående överklagan i disciplinärende.

Styrelsemöte 2017/6 - 2017-04-20

Auktoriserades Joakim Sköld som jaktprovsdomare på fält.
Reviderades PM Jaktprov/Riksprov samt PM Redovisning av prov och utställning.

Reviderades dokument för provledarutbildning.

AU-möte 2017/2 - 2017-04-12

Reviderades statuter för Jubileumskampen.

Styrelsemöte 2017/5 - 2017-03-22

Fastställdes styrelsens yrkanden angående motionerna till fullmäktige.
Beslutades bifalla vissa ansökningar om SVK:s hederstecken, samt skicka ytterligare en förfrågan om nomineringar.

Styrelsemöte 2017/4 - 2017-03-16

Behandlades SKK:s organisationsutredning. Ett antal informationsmöten med lokalavdelningarna har också genomförts.
Reviderades PM Regionalt Domaransvarig samt fastställdes regionalt domaransvariga.

Styrelsemöte 2017/3 - 2017-02-18--19

Genomgång av status för pågående uppdrag.
Föredrogs ekonomiskt utfall 2016.

Fastställdes årssammanställning för 2016.

Fastställdes förslag till verksamhetsplan och budget för 2018--2019

Avrapportering från ExtK och DomK. Reviderades Domaranvisningar för jaktprovsdomare, PM Jaktprov/Riksprov, PM Utbildning av jaktprovsdomare samt provledarkompendium.

Förberedelser inför fullmäktige 2017.

Genomgång av status för jubileumsarrangemangen.

Genomgång och diskussion av SKK:s organisationsutredning.

Avrapportering AvelsK. Inkommit intresseförfrågan från SKK angående eventuellt införande av HD-index för Strävhårig vorsteh. Utredningsuppdrag från SKK angående registreringsregler för Strävhårig vorsteh, samt hälsoprogram för SVK:s raser.

Behandlades ett antal skrivelser.

Styrelsemöte 2017/2 - 2017-01-23

Togs beslut i ett disciplinärende.

Styrelsemöte 2017/1 - 2017-01-15

Fastställdes domare till Riksprovet 2017.

AU-möte 2017/1 - 2017-01-12

Beslutades auktorisera en utställningsdomare att handha domaraspiranter.

AU-möte 2016/13 - 2016-12-11

Utsågs avelsrågivare.

Styrelsemöte 2016/5 - 2016-11-19--20

Avrapporterades status för jubileumsåret. Diskuterades sponsring. Fastställdes budget för Riksprov 2017 samt bidrag för Riksprov 2016.
Fastställdes riktlinjer för tik-/hanhundslistor.

Presenterades SKK:s datalösning "Arrangera jaktprov".

Beslutades ansöka om arrangemang av exteriördomarkonferens 2019.

Reviderades PM Jaktprov/Riksprov. Rapporterades status angående pågående domarutbildningar.

Föredrogs rapport från VM. Diskuterades VM-uttagning 2017, samt VJP och HZP.

Fastställdes provprogram för 2017.

Förberedelser för fullmäktige 2017.

Behandlades ett antal skrivelser.

AU-möte 2016/12: 2016-11-17

Behandlades ansökan om utökat rasregister för exteriördomare.

AU-möte 2016/11: 2016-10-25

Godkändes aspiranttjänstgöring i eftersöksgrenar för en domarelev.
Utsågs ny domaransvarig för SVK/Småland-Östergötland och SVK/Västsvenska.

AU-möte 2016/10: 2016-09-26

Avrapporterades status för jubileumet av Ulla Eckerberg. Utsågs reservdomare till Jubileumsutställningen 2017.
Utsågs ny Utställningssekreterare samt ny Provsekreterare.

AU-möte 2016/9: 2016-08-31

Godkändes aspiranttjänstgöring i eftersöksgrenar för 5 domarelever.

AU-möte 2016/8: 2016-08-28

Fastställdes domarbyte i EKL för Riksprovet 2016.

Styrelsemöte 2016/4: 2016-08-08

Avrapporterades status angående pågående ärenden. Bland annat jubileumet, den pågående domarutbildninge. Även ett antal möjliga sponsoralternativ diskuterades.

Styrelsemöte 2016/3: 2016-07-11

Diskuterades delegation för kommittéerna.
Beslutades teckna samarbetsavtal med Agria.

Diskuterades ett antal frågor relaterade till 100-årsjubileumet.

Utsågs ny avelsfunktionär för Ungersk vizsla.

AU-möte 2016/7: 2016-06-17

Fastställdes revidering av stavfel i reviderade jaktprovsregler på begäran av SKK/Jakthundskommitté.

AU-möte 2016/6: 2016-05-18

Fastställdes regelverk för utfärdande av WCC-intyg.

Styrelsemöte 2016/2: 2016-05-14

Fastställdes årssammanställningen för 2015.
Diskuterades utförligt SVK:s avelsmål.

Diskuterades bemanningen av funktioner kring HS. Beslutades ta upp frågan vid ordförandekonferensen.

Utsägs två ledamöter till SVK/Domarkommitté.

Diskuterades utförligt exteriörbeskrivning. Beslutades bordlägga frågan till ordförandekonferensen.

Avrapportering från kommittéer.

Beslutades anbående förändrade regler för medlemskap. Beslutades att medlemskap avser kalenderår och endast gäller efter betalning av fastställd årsavgift.

Diskuterades krav vid utfärdande av WCC-certifikat. Beslutades ta fram utkast till regelverk.

Reviderades ett antal dokument.

Fastställdes två mottagare av hederstecken.

Diskuterades möjligt samarbete med försäkringsbolag.

AU-möte 2016/5: 2016-05-04

Beslutades angående offert för inbindning av Svensk Vorsteh från 1968 fram till dags dato.

AU-möte 2016/4: 2016-04-17

Fastställdes ett antal redaktionella revideringar i de reviderade jaktprovsreglerna på begäran av SKK/Jakhundskommitté.
Beslutades om vidare offertförhandlingar gällande tryckning av jubileumsboken.

Styrelsemöte 2016/1: 2016-03-05--06

Diskutreades status för årssammanställningen gällande 2015.
Fastställdes mottagarna av vandringspriserna för 2015.

Fastställdes revidering av jaktprovsreglerna baserat på synpunkt från SKK/Jakthundskommitté.

Fastställdes reviderad etisk handlingsplan.

Planerades upplägget och innehållet för ordförandekonferensen.

Avrapportering av status på 100-årsjubileumet.

Diskuterades utförligt SVK:s avelsmål.

Avrapportering från kommittéerna.

Besvarades remisser från SKK.

Diskuterades bemanning av funktioner kring HS.

AU-möte 2016/3: 2016-02-26

Reviderades PM 6 (redovisning prov och utställning), PM 2 (jaktprov och Riksprov) samt Anvisningar för SVK:s jaktprovsdomare.

AU-möte 2016/2: 2016-02-03

Reviderades provledarkompendium.

AU-möte 2016/1: 2016-01-12

Beslutades angående närvaro vid lokalavdelningarnas årsmöten, samt eventuella ämnen att föredra/diskutera.

Diskuterades kommittéernas delegationsordning.

Styrelsemöte 2015/9: 2015-12-12

Togs beslut angående preparander till domarkurs.
Beslutades angående HS närvaro vid lokalavdelningarnas årsmöten.

Fastställdes etisk handlingsplan.

Fastställdes bidrag till Riksprovet 2015.

Styrelsemöte 2015/8: 2015-11-28--29

Uppdaterades organisationsplanen.
Beslutades om genomgång av provledarkompendiet.

Beslutades tillsätta Jaktkommitté.

Reviderades ett antal PM.

Diskuterades ingående problemen med rekrytering av funktionärer runt HS.

Fastställdes provprogrammet för 2016.

Avrapportering från kommittéerna.

Beslutades om helhetsöversyn av SVK:s avelsmål.

Beslutades skicka in de justerade dokumenten från fullmäktige angående regelrevideringen.

Reviderades ett antal PM.

Besvarades ett antal remisser från SKK.

Fastställdes HS mötesordning för 2016.

AU-möte 2015/8: 2015-11-05

Diskuterades alternativ angående logi/konferens för styelsemötet 2015-11-28--29.
Diskuterades eventuell oklarhet i slutet av ändringen av jaktprovsreglernas § 9. Beslutades lämna synpunkterna därhän.

Anna Klockervold har på grund av familjeskäl avsagt sig uppdraget i SVK/HS. Diskuterades hur arbetsuppgifterna kan fördelas.

Styrelsemöte 2015/7: 2015-10-26

Beslutades bifalla inskickat budgetförslag för Riksprovet 2016.
Utsågs domare rill Riksprovet 2016.

Avrapportering från kommittéerna.

Styrelsemöte 2015/6: 2015-10-08

Beslutades tillsätta arbetsgrupp för att hantera konfrikter mellan medlemmar och funktionärer.

AU-möte 2015/7: 2015-09-21

Uppdaterades provprogrammet med SVK/Östras prov 17/10 samt ändrades provort för avdelningens prov 7/11.

AU-möte 2015/6: 2015-09-03

Utsågs domare till UKL vid Riksprovet 2016.
Auktoriserades Benth Becker som viltspårdomare.

Styrelsemöte 2015/5: 2015-08-10

Ett avstämningsmöte per telefon.
300 obetalda medlemsavgifter återstår.

AvelsK arbetar med jubileumsboken. En funktionär mar avsagt sig uppdraget inom kommittén på grund av smutskastning på nätet. Valpantalet ser bra ut för Korthårig vorsteh, Strävhårig vorsteh och Kleiner münsterländer.

Nästa preparandkurs startar våren 2016. Namnförslag ska vara DomK tillhanda senast 2015-12-01. Revidering av PM för utbildning pågår.

AU-möte 2015/5: 2015-08-02

Utsågs ersättningsdomare till EKL vid Riksprovet 2016.

Styrelsemöte 2015/4: 2015-07-04--05

Mötet ägnades till stor del åt att fördela arbetsuppgifter inom den nyvalda styrelsen.
Avrapporterades status för pågående arbetsuppgifter.

Reviderades PM15 - Hårviltsansvarig.

Nuvarande utställningssekreteraren har avsagt sig uppdraget. Diskuterades möjliga kandidater.

Utställningsprogrammet för 2017 har fastställts av SKK.

Fastställdes nya stadgar för SVK/Västerbotten, anpassade till SKK:s grundstadga.

AU-möte 2015/4: 2015-06-28

Föredrogs information angående möte hållet med representanter för SVK/HS, SVK/Västsvenska samt Birger Knutsson och Stefan Svensson.
Ändrades provdatum för SVK/Västerbottens eftersöksprov i Storuman.

AU-möte 2015/3: 2015-05-17

Fastställdes svar på remiss från SKK angående nya grundregler.

Reviderades följande dokument med anledning av under fullmäktige tagna beslut:

Bilaga 3 - PM Utbildning jaktprovsdomare
Bilaga 2 - PM Jaktprov och Riksprov
Provledarkompendium

Styrelsemöte 2015/3: 2015-05-10

Konstituering av styrelsen.

Beslutades bevilja fyra ansökningar om hederstecken.

AU-möte 2015/2: 2015-04-23

Informerades angående presentationen av jubileumsprogrammet av Ulla Eckerberg.

AU-möte 2015/1: 2015-03-04

Fastställdes utseende på logotyper till 100-årsjubileumet.

Styrelsemöte 2015/2: 2015-02-28--2015-03-01

Valberedningen avrapporterade aktuell status inför fullmäktige.

Beslutades genomföra Jubileumsutställningen i Härnösand 2017-06-18.

Fastställdes årssammanställningen för 2014.

Diskuterades verksamhetsplan och budget för 2016-2017.

Föredrogs regelgruppens slutbetänkande angående regelrevideringen. Beslutades bifalla regelgruppens förslag.

Fastställdes yrkanden för inkomna motioner.

RAS för samtliga raser har skickats in till SKK.

DomK avrapporterade från domarkonfrerensen.

Diskuterades svansskador och Svansskadegruppens uppdrag.

Styrelsemöte 2015/1: 2015-01-18:

Inkomna motioner gicks igenom och fördelades för författande av utkast till yttrande.

Diskuterades övriga ärenden som HS kan hänskjuta till Fullmäktige för beslut.

Reviderades arbetsordningens PM 6, Redvising prov och utställning.

Fastställdes domare till Riksprovet 2015.

Inbjudan till nordisk landskamp har skickats till övriga länder. Budgeten för landskampen tas upp till beslut vid kommande styrelsemöte.

AU-möte 2014/10: 2014-12-17

Föredrogs hittillsvarande arbete och tankar med 100-årsjubileumet för Ulla Eckerberg.

Beslutades utse Ulla Eckerberg till projektledare och ansvarig för 100-årsjubileumet.

Beslutades kontakta lokalavdelningarna för namnförslag på sponsoransvarig för 100-årsjubileumet.

Fastställdes ändring av provdatum för SVK/Småland-Östergötland från 2015-10-03--04 till 2015-10-24--25.

AU-möte 2014/9: 2014-12-14

Diskuterades arbetet med 100-årsjubileumet. Bland annat namnförslag på projektledare för jubiléet, rambidrag, sponsringsansvarig, jubileumsjaktansvarig.

Fastställdes ändring i provprogrammet för 2015 efter krock med Riksprovet 2015 för angränsande lokalavdelning.

Styrelsemöte 2014/7: 2014-11-15--16

Valberedningens representant, Patrik Sjöström, var närvarande under hela styrelsemötet.

Hårviltsansvarig hade adjungerats, och efter genomgång av befintlig verksamhet och diskussioner kring möjliga uppdrag fastställdes ett förtydligat uppdrag.

Diskuterades ett antal namnförslag för posten som avelsråd för Strävhårig vorsteh.

Beslutades föreslåg Fullmäktige att kravet för SE JCH höjs från "Good" till "Very good".

Beslutades nominera två kennlar som mottagare av SKK:s Hamiltonplakett.

DomK håller på med slutliga förberedelser för jaktprovsdomarkonferensen.

Fastställdes en checklista för jaktprov på utsatt fågel.

Reviderades regelförtydligandet angående tidpunkt för eftersöksgrenar i UKL då SKK:s redovisningsrutiner ändrats.

Reviderades PM 8 i arbetsordningen (Utställningar).

Föredrogs aktuellt läge för arbetet med 100-årsjubileumet.

Föredrogs läget i remissarbetet gällande regelrevideringen för jaktprov.

Fastställdes provprogrammet för 2015.

Fastställdes datum för Fullmäktige 2015 till helgen 2015-05-09--10. Fastställdes också tidsschema för arbetet inför Fullmäkrige.

Styrelsemöte 2014/6: 2014-10-27

Beslutades fastställa ändring av datum för Riksprovet 2015 till 2015-09-30--2015-10-04.

Beslutades ge dispens för SVK/Jämtland-Västernorrland att arrangera ordinarie skogsprov i Solberg, i samtliga klasser, under samma period.

Bidrag för Riksprovet 2014 fastställdes. Bidrag för fullbruksprov fastställdes.

AU-möte 2014/8: 2014-10-14

Beslutades ansöka hos SKK/DN att disciplinärendet som skickats in läggs vilande tills efter styrelsemötet i november så att frågeställningen om hurvida den anmäldes sjukdomsbild påverkar hinner behandlas.

Föredrogs utkast till checklista för utsättning av fältfågel.

AU-möte 2014/7: 2014-09-29

Beslutades att SVK/Jämtland-Västernorrland arrangerar jubileumsutställningen 2017.

AU-möte 2014/6: 2014-09-07

Fastställdes ändring av provort för SVK/Mellansvenskas ordinarie fältprov 24-26 oktober till Säffle i Värmland.

Beslutades utse Ingemar Sjöström till ledamot i SVK/DomK.

Styrelsemöte 2014/5: 2014-08-18

Ekonmin följer budget.

Beslutades angående kostnadsfördelning för utbildning av nya exteriörbeskrivare, samt delegering av beslut angående antagande av lämliga kandidater.

Avelsrådgivaren för Strävhårig vorsteh har avgått. Avtackning kommer att ske. En kandidat till posten kontaktas.

DomK har genomfört ett antal telefonkonferenser. Kommer att fortsätta med liknande träffar. Diskuterades inrapporterade problem med utsatt fågel. Beslutades utforma checklista och presentera vid kommande styrelsemöte. Reviderades två dokument gällande eftersöksgrenar mellan Sverige och Norden samt värdering av utländska jaktprovsmeriter.

Vidareutvecklingen av resultatdatabasen slutfört. Ett antal buggar finns och arbetet med dessa fortgår.

Diskuterades möjliga utbildningsaktiviteter för lokalavdelningarnas funktionärer. Underlag presenteras vid kommande möte.

Utsågs Anette Gustafsson till redaktör för jubileumsboken. Utsågs en styrgrupp.

Beslutades att Jubileumsutställningen ersätter Riksutställningen under 2017, och att utställningen genomförs på endast en ort. Under ordförandekonferensen argumenterades för att Jubileumsutställningen borde arrangeras så långt norrut som praktiskt möjligt för att få så stor geografisk spridning som möjligt på de två största arrangemangen; Jubileumsprovet och Jubileumsutställnignen. Beslutades att AU fastställer orten efter samråd med SVK/Mellansvenska och SVK/Jämtland-Västernorrland.

AU-möte 2014/5: 2014-08-09

Fastställdes byte av provort för SVK/Mellansvenska.

AU-möte 2014/4: 2014-07-09

Fastställdes revidering av dokumentet "Regler för tillgodoräknande av betyg i eftersöksgrenarna mellan Sverige och övriga nordiska länder" gällande hur utländsk hund som startar i Sverige på fältprov i ÖKL eller EKL under tiden 1/1 -- 30/4 ska sammanräkna detta med eftersöksgrenar.

Utsågs ersättningsdomare till Riksprover i EKL.

Styrelsemöte 2014/4: 2014-06-24

Stefan Svensson avsäger sig samtliga uppdrag i SVK HS. Beslutades välja Tom Ringholm till ny vice ordförande.

Diskuterades principer för införande av rättelser i Svensk Vorsteh.

Beslutades stå för resekostnader i samband med möte för SKK/Jakthundkommittés arbetsgrupp för rekommendationer vid utsättning av fältfågel.

AU-möte 2014/3: 2014-05-21

Fastställde ansökt ändring av dag och plats för fältprov inom SVK/Östra.

Styrelsemöte 2014/3: 2014-05-03

Genomgång inför ordförandekonferensen, 2014-05-04. Diskuterades regelbruppens remissförslag. Beslutades att remissinstanserna är:

Lokalavdelningarna
Domarkommittén
Avelskommittén
Datakommittén
Remissförlaget publiceras på hemsidan och i Svensk Vorsteh (2014/3). Enskilda medlemmar vänder sig till lokalavdelningarna med sina synpunkter.

Ekomomin ser bra ut.

Två avelsfunktionärer deltog i SKK:s konferens på Öster Malma. Ett möte har hållits inom AvelsK för att diskutera arbetsordning, arbetsbeskrivning och organisation. Hårt arbete inför Avelskonferensen.

DomK avser genomföra telefonkonferens angående start vid utländska prov samt konvertering till svenska resultat.

ExtK har fastställt datum för vidareutbildning av befintliga exteriörbeskrivare.

DataK vidareutvecklar resultatdatabasen. Problem med servrarna har lett till stora mängder extra arbete. Lathundsgruppen (tidigare Centrala Resultathanteringsgruppen (CRG)) har genomfört en utbildning i Lathunden. Gruppen avser publicera artiklar i Svensk Vorsteh.

Diskuterades medlemsrekrytering. Varför är man medlem i SVK?

Avrapporterades deltagande vid SKK/Jakthundskommittés konferens på Öster Malma. Diskussioner fördes angående jaktetik.

Redovisades det förslag till möjliga aktiviteter i samband med 100-årsjubileumet som arbetsgruppen arbetat fram.

Styrelsemöte 2014/2: 2014-04-01

Ett kort telefonmöte hölls för att stämma av status inför den kommande ordförandekonferensen.

Beslutades om övergripande schema för ordförandekonferensen, samt möjliga diskussionspunkter. Kommer att hållas kort presentation av HS/kommittéer samt respektive lokalavdelning.

Beslutades angående princip för kostnadsfördelning vid ordförandekonferensen. Beslutades också att skicka ut påminnelse om inbjudan, med förfrågan om önskade diskussionspunkter.

Beslutades att inte begära några tilläggsmoment till BPH under 2014 och 2015 samt att genomföra en ny utvärdering angående eventuella tilläggsmoment därefter.

Diskuterades ärende med det uppsagda avtalet mellan NKK/SKK angående träning. SKK äger ärendet. Beslutades sammanställa information inför nästa styrelsemöte och ordförandekonferensen.

AU-möte 2014/2: 2014-03-10

Beslutades avvakta med utdelning av G Schildts vandringspris.

Reviderades statuterna för G Schildts vandringspris och Kennel Bolundens vandringspris så att samtliga SVK:s vandringspriser innehåller text angående krav på att föraren av vinnande hund skall vara god representant för SVK:s ideal i fråga om sportmanship och övrig föraretik.

Beslutades om bidrag till Europacuplaget.

Styrelsemöte 2014/1: 2014-02-22--23

Diskuterades materialet till årssammanställningen för 2013.

Beslutades ansöka om medlemskap i KLM-I och utvärdera inför fullmäktige 2015.

Noterades att NKK sagt upp avtalet med SKK angående träning i Sverige. SKK äger frågan, men SVK och andra fågelhundklubbar har skickat in skrivelser till SKK för att få till stånd ny förhandling. Frågan bevakas vidare.

Noterades att ny FCI-delegat har utsetts.

Reviderades SVK:s Arbetsordning, bilaga 5 - PM Internationella Aktiviteter samt bilaga 9 - PM Valberedning.

Redovisades information från de lokala årsmöten som HS hittills närvarat vid. Positiv respons.

Resultatet för 2013 betydligt bättre än budgeterat, till stor del beroende på inställt Riksprov och att vissa investeringar försenats.

Vikande registreringssiffror för Korthårig och Strävhårig vorsteh. Korthårig ungersk vizsla ökar något och Kleiner münsterländer samt övriga raser ligger på konstanta nivåer. AvelsK:s avelsrådgivare/-funktionärer fastställdes. Ett misstänkt dopingfall beslutades överlämnas till SKK/Tävlingskommitté. Förberedelserna med avelskonferensen 2014 i det närmaste klara.

Den planerade preparandkursen som skulle starta våren 2014 har ställts in. Milkravet gällande bidrag för långväga domare justerades. Dock krävs att domaren kommer från annan lokalavdelning. Domare har utsetts till Riksprovet 2014. En revidering av domaranvisningarna fastställdes, och beslut togs att publicera anvisningarna på hemsidan. Beslutades genomföra översyn av konverteringsregler för provresultat från andra länder.

Offert angående utbildning av exterkörbeskrivare presenterades och godkändes.

DataK är numera bemannad i samtliga positioner. Anmälningsportalen för jaktprov har omarbetats något. Omprogrammeringen av resultatdatabaen är i det närmaste slutförd.

Diskuterades SVK:s utbildningspolicy.

Budget för Internationella Aktiviteter fastställdes. Information om den internationella provverksamheten publiceras på hemsidan.

Beslutades att Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) skall användas inom SVK för mentalbeskrivning samt att som inriktning skall hund som förs upp på han- respektive tikhundslistan från och med 2017-01-01 ha genomfört BPH-beskrivning. Eventuellt behov av tilläggsmoment till BPH diskuteras vid styrelsemöte 2014-04-01.

SKK skickar adressinformation angående nyregistrerade ägare för SVK:s raser som SKK skickar från ägareregistret. Beslutades vidarebefordra denna information till samtliga lokalavdelningar för att ge dem möjlighet att informera de nya ägarna inom respektive lokalavdelnings geografiska område om SVK.

Föredrogs information från regelgruppen.

Diskuterades SVK:s behov av ansvarsförsäkring. Ingen sådan finns i nuläget.

Föredrogs information från arbetsgruppen för 100-årsjubileumet. Vissa intressanta områden har identifierats. Beslutades diskutera 100-årsjubileumet under ordförandekonferensen 2014.

SKK har ställt sig positiva till att SVK fortsätter med löpande resultatredovisning istället för att redovisa vid ett fåtal tillfällen som SKK föreslagit.

AU-möte 2014/1: 2014-01-15

Beslutades flytta ordförandekonferensen från 23/2 till 4/5.

AU-möte 2013/11: 2013-12-18

Beslutades auktorisera fyra fullbruksprovsdomare.

Styrelsemöte 2013/8: 2013-11-23--24

Reviderades organisationsplan samt ett stort antal PM för arbetsordningen. Bilagorna för LatHunden och Uppvaktning utgår.

Diskuterades om det skulle vara intressant med HS-representation vid lokalavdelningarnas årsmöten. Lokalavdelningarna kontaktas för att fråga om intressant.

SKK/JhK har beslutat införa möjlighet för SVK:s raser att erövra SE VCh, enligt beslut under fullmäktige.

SKK/Föreningskommitté har fastställt de anpassade stadgar som antogs under fullmäktige. Uppdatering på hemsidan sker vid årsskiftet, när stadgarna börjar gälla.

Beslutades om fortsatt satsning på exteriörbeskrivning. Vidareutbildning av befintliga beskrivare påbörjas för att få dem godkända på alla raser. Därefter utbildas fler beskrivare med tanke på geografisk spridning.

Beslutades om justering av avståndet vid bidrag för långväga domare. Som tidigare 50 mil mellan provort och bostadsort i normalfallet, men 40 mil om domaren dömer "på annat underlag".

Diplomen för SVK:s uppfödarpremie är framtagna, och ett antal mottagare har redan presenterats på hemsidan.

SKK har beviljat bidrag till jaktprovsdomarkonferensen i februari 2015. En preparandkurs startar förhoppningsvis under våren 2014. Påminnelse om att skicka in namnförslag har skickats till lokalavdelningarna och publicerats på hemsidan.

Beslutades att det liksom tidigare ska vara möjligt för utlänskt ekipageatt vinna Riksprovet.

Beslutades att Riksprovet 2015 arrangeras som ett samarrangemang av SVK/Östra och SVK/Gotland.

Föredrogs lägesrapport och sammanställning av kommande uppgifter inom DataK gällande uppdraget med effektivisering av anmälnings-/resultathanteringen. Störningar har förekommit i Resultatdatabasen, men byte av servrar kommer att ske. Ny Databasansvarig har utsetts och har börjat komma in i rollen.

Provledarkompendiet har reviderats och publicerats på hemsidan.

Diskuterades internationella aktiviteter. Revidering av PM Internationelle aktiviteter sker vid kommande styrelsemöte.

Fastställdes provprogrammet för 2014 enligt inskickade förslag, men med vissa justeringar rörande viltspårprov.

Fastställdes utställningsprogrammet för 2016 enligt inskickade förslag.

Avrapporterades läget inom gruppen för medlemsrekrytering respektive regelgruppen.

Avrapporterades SKK:s Kennelfullmäktige. SKK:s besluta att stambokföra samtliga resultat, dvs även ej godkända hundar, står fast, trots invändningar från SVK.

Diskuterades vilka framtidsfrågor SVK står inför.

Diskuterades det kommande 100-årsjubileumet 2017. Beslutades diskutera frågan i samband med ordförandeträffen i februari 2014. Utsågs en arbetsgrupp inom SVK/HS som förbereder frågan inför styrelsemötet i februari och ordförandeträffen.

AU-möte 2013/10: 2013-10-15

Behandlades ärende angående dålig fågel i samband med jaktprov på Tidö.

AU-möte 2013/9: 2013-10-03

Noterades att Peter Åström avsagt sig uppdraget i SVK/HS.

Beslutades utse Dag Teien, SVK/Västerbotten, till ansvarig för Internationella aktiviteter.

AU-möte 2013/8: 2013-08-21

Beslutades befilja SVK/Jämtland-Västernorrland bidrag för ytterligare 2 långväga domare för att kunna arrangera särskilda prov i klasserna UKL och EKL samma dagar som det inställda Riksprovet.

AU-möte 2013/7: 2013-08-19

Beslutades ställa in Riksprovet 2013 på grund av för dålig fågeltillgång. Beslutades också att under dessa dagar tillåta arrangemang av särskilda prov i EKL/UKL.

Styrelsemöte 2013/7: 2013-08-10--11

Påbörjades en genomgång av organisation och PM.

Genomfördes genomgång och kontroll av status för samtliga uppdrag från föregående protokoll.

Diskuterades utförligt angående värdegrund, etik/moral och bemötande.

Beslutades revidera information i hundrasguiden hos SKK och att lägga ut SVK:s raskompendier på hemsidan. Diskuterades bemanningen inom ExtK, samt vad som behöver göras angående exteriörbeskrivningarna.

Fastställdes en aktivitetsplan för SVK HS under det kommande året.

Föredrogs det ekonomiska läget. Kostnaderna följer budget, men insäkterna riskerar att bli något lägre än budgeterat. Faktureringen för annonser i Svensk Vorsteh har blivit bättre.

Diskuterades hur avelsråden blir bemötta. AvelsK jobbar med frågan. Kraven för godkända parningar samt tik-/hanhundslistorna kommer att diskuteras inom AvelsK. Presenterades programmet för avelskonferensen 2014. Utökat internationellt samarbete. Internationell träff diskuteras.

Beslutades genomföra en återträff för de senaste preparanderna, samt att diskutera principer för fördelning kostnader i samband med preparandkurs/återträff i samband med ordförandeträffen i februari 2013. Preparandkurs planeras för våren 2014. Uppdaterad budget presenterades för jaktprovsdomarkonferensen 2015.

InfoK rapporterade att arbetet med Svensk Vorsteh flyter på och att Lotta Ivarsson gör ett enormt arbete med detta.

DataK avrapporterade lägesbilden. Simon Nyström, SVK/Västsvenska, har rekryterats som webdatabasansvarig. Överlämning sker. Beslutades uppdra åt SVK/Östra och SVK/Mellansvenska att rekrytera varsin person till Lathundsgruppen, samt till SVK/Jämtland-Västernorrland att rekrytera en webdatabasansvarig.

Utrymme har skapats på hemsidan för Utbildning. Lokalavdelningarnas planerade utbildningsprogram för 2013 behöver samlas in och publiceras. Uppdaterade provledarkompendium med frågor och svar åtskilda till numera tillgängliga.

Provprogrammet för 2014 har begärts in för sammanställning inför styrelsemötet i november.

Föredrogs lägesbeskrivning från Regelgruppen.

Diskuterades Svansskadegruppens bemanning, uppdrag och synlighet.

AU-möte 2013/6: 2013-07-07

Reviderades provledarkompendier, PM för jaktprov samt domaranvisningar med text angående det pågågende försöket med pejl i samband med jaktprov i område där varg kan förekomma.

AU-möte 2013/5: 2013-07-01

Avrapporterades deltagande vid BPH-test i Bjuv.

Diskuterades omfattande de kontroverser som blossat upp och vad som göra för att komma tillrätta med det bemötande och den smutskastning som förekommer, bland annat på Facebook.

Beslutades att om upphovsrätten tillåter det publicera de raskompendier som tryckts upp för SVK:s raser på hemsidan. De kvarvarande kompendierna delas ut på mässor och liknande.

Beslutades att SVK betalar porto på de uppfödarpaket som beställs.

Beslutades skriftligen protestera mot att SKK beslutat förändra regelverket för stambokföring av resultat, vilket skulle få till resultat att SVK:s kostnader skulle öka kraftigt.

Noterades att utställningssekreteraren avsäger sig till uppdrag när utställningsprogrammet för 2016 är fastställt.

Styrelsemöte 2013/6: 2013-06-16

Diskuterades sammansättning och storlek på ExtK. Beslutades att ExtK bör bestå av minst tre personer. Utsågs Barbro Åkesson till sammankallande och Bo Wallin till ledamot av kommittén.

Föredrogs det ekonomiska läget som är bra. Inget speciellt har hänt sedan fullmäktige, men all redovisning från lokalavdelningarna har ännu inte kommit in.

46 hundar visades upp vid hundvisningen i samband med Riksutställningen i Herrfallet. Revideringen av RAS har inletts och ska vara klar till avelskonferensen 2014.

Fastställdes statuter till SVK:s uppfödarpremier.

Beslutades att inte införa något centralt provledarregister, det är upp till varje lokalavdelning att publicera en lista över de lokalav provledarna. Beslutades också att inte införa något provledarkort.

En preparandkurs kommer att starta under 2014. En jaktprovsdomarkonferens planeras till februari 2015, för att passa in i tidsschemat för den pågående regelrevideringen.

Beslutades att fortsätta försöket att tillåta pejl till och med februari 2015 och att reglerna ska vara desamma som vid beslutet taget 2012-08-28. Det är upp till respektive lokalavdelningsstyrelse att besluta om användingen för enskilda prov, men det krävs bra avrapportering i efterhand, sama att användningen anmäls till DomK i förväg. Annars riskerar försöket att avbrytas.

Fastställdes slutliga mottagare av de avslutade vandringspriserna, KLM_tavlan, Arthur Ullrichs VP och Gyttorps VP.

Beslutades ta fram ett underlag för fördelning av rekrytering enligt förslag presenterat vid fullmäktiges diskussionsdag.

Diskuterades uppdraget för Internationellt ansvarig.

Utkast till utskick angående medlemsrekrytering diskuterades, liksom möjligheterna att publicera den sammanställda informationen på hemsidan.

AU-möte 2013/4: 2013-06-03

Planering av mötesschema för hösten 2013.

Beslutades att Ingmar Tykesson representerar SVK vid Riksprovet i Lycksele.

Diskuterades bemanning av ExtK samt övriga funktionärer och kommittéer.

Beslutades att InfoK arbetar fram förslag på gemensam "manual" för de lokalavdelningar som vill delta på mässor, utställningar och liknande. I manualen kan tänkas ingå information om vilket centralt material (ex broschyrer och bildspel) som finns tillgängligt, underlag för neutrala skyltar och roll-ups, idébank över tänkbara aktiviteter.

Noterades att SKK informerats om att fullmäktige antagit anpassade stadgar, samt beslutat införa viltspårchampionat för SVK:s raser.

Styrelsemöte 2013/5: 2013-05-18

Konstituerande styrelsemöte.

Ett antal övriga frågor behandlades:

Beslutades godkänna SVK/Malmfälten som arrangör av Riksprovet 2014.
Fastställdes ytterligare vidareutvildning för exteriörbeskrivare.
Noterades att ExtK/Sammankallande avsagt sig sina uppdrag.

Styrelsemöte 2013/4: 2013-05-17

Sista avstämning inför fullmäktige. Kortfattad redovisning från samtliga kommittéer och ansvarsområden.

Karin Olebjörk utsågs till avelsrådgivare för Ungersk Vizsla. Oväntat låga registreringssiffror för Korthårig vorsteh, Strävhårig vorsteh samt Kleiner münsterländer.

Peter Holmberg har auktoriserats som jaktprovsdomare på fält, och ett antal provledare har också auktoriserats. Reviderades provledarekompendiet samt domaranvisningarna.

Reviderades direktiven för Regelgruppen.

Rasregistret utäkades för tre exteriörbeskrivare.

Provledarkompendiet har publicerats på hemsidan. Beslutades att revidera dokumentet så att svar och frågor återfinns i olika dokument och sedan uppdatera hemsidan igen.

Diskuterades vad som kan vara intressant att få ut av mentalbeskrivningsmodellen.

Diskuterades utförligt en inkommen skrivelse om hälsofrågor.

Styrelsemöte 2013/3: 2013-04-02

Mötet syftade främst till att gå igenom handlingarna till fullmäktige. Årssammanställningen för 2012 godkändes. Styrelsens yttranden till motionerna gicks igenom, liksom status på uppdragen från fullmäktige 2011.

Utkast till nya stadgar, anpassade till SKK:s nya typstadgar, godkändes.

Utkast till verksamhetsplan för 2014-2015 godkändes.

Anvisningarna för särskilda prov reviderades.

Ny rasstandard har utfärdats för Grosser münsterländer, men den presenteras när SKK:s regelkommitté översatt den.

AU-möte 2013/3: 2013-04-01

Diskuterades mycket kring KLM-I. Beslutades att kontrollera med SKK då KLM-I hotar vägra icke medlemsländer att använda avelsmaterial
Beslutades att den som är ansvarig för funktion/aktivitet inom SVK har rätt att annonsera om aktivitet på hemsidan om aktiviteten dels ingår i det uppdrag som omfattas av ansvaret, och dels täcker sina kostnader.

Diskuterades betalningsläget för medlemsavgifterna. Beslutades publicera påminnelse på hemsidan samt mejla ut till lokalavdelningarna som ett första steg.

AU-möte 2013/2: 2013-03-04

För att försöka få effektivare HS-möten beslutades genomföra ett kortare telefonmöte med SVK HS/AU i början av varje månad.
Tidsplanen inför fullmäktige stämdes av, och förefaller följas.

Diverse expeditionsärenden angående fullmäktige.

Beslutades att ordförande och sekreterare författar utkast till stadgar anpassade till SKK:s nya typstadgar.

Beslutades vilka lokalavdelningar som ska tillfrågas i första hand inför Riksprovet 2015 respektive 2016.

Styrelsemöte 2013/2: 2013-02-16--17

Sammankallande för SVK/Valberedning närvarade vid hela mötet.
Ett antal statuter för vandringspriser reviderades. Tre vandringspriser avslutas. Värdiga representanter utses som slutliga mottagare av dessa.

PM för Riksprov reviderades, liksom PM för utbildning och auktorisation av domare vid jaktprov och fullbruksprov samt PM för särskilda prov. Det är ej tillåtet att arrangera prov i UKL och/eller EKL samtidigt som Riksprovet.

Reviderade domaranvisningar presenterades och godkändes.

Beslutades införa en Bifoga-knapp på sidan för anmälan till jaktprov på hemsidan.

Förslag på reviderad utsättningspolicy föredrogs.

Ny prismodell för annonsering i Svensk Vorsteh godkändes.

Kompendier för provledarutbildning reviderades.

Fastslogs ramprogrammet för fullmäktige.

AU-möte 2013/1: 2013-01-23

Beslutades fastställa de yttranden om ansökningar till preparandkurs för exteriördomare under 2013 som författats av ExtK.
Beslutades skapa en sida för fullmäktige 2013 där informationen publiceras allt eftersom den blir tillgänglig.

Styrelsemöte 2013/1: 2013-01-10

Detta möte genomfördes som ett telefonmöte, och syftet var främst att gå igenom status för pågående uppdrag och bordlagda frågor inför dels det planerade styrelsemötet i februari, och dels Fullmäktige 2013.

Beslutades uppdatera kompendierna för provledarutbildningen så att de stämmer med de återtagna jaktprovsreglerna. När kompendierna är godkända publiceras provledarkompendiet på hemsidan, och examinationskompendiet kan rekvireras genom Utbildningsansvarig.

Styrelsemöte 2012-11-10--11

Från styrelsemötet i Väla uppmärksammas främst följande:

Flera nya domare auktoriserade, både för fält och eftersöksgrenar - grattis!
Styrelsen beslutade att inga särskilda prov får genomföras i UKL eller EKL samtidigt som Riksprovet. PM för särskilda prov kommer att uppdateras.
En ny regelgrupp har tillsatts och fått sitt uppdrag fastställt.
Angående utvecklingen av anmälan/resultathantering (se nedan) så beslutades om ett utökat försök. Ett första försök med en dynamisk egenskapsblankett genomfördes under hösten hos SVK/Gotland.
Beslutades att förändra ansvaret för ifyllande av jaktprovskort. Lokalavdelningen ansvarar för ifyllande och signatur för eftersöksgrener, men att den enskilde medlemmen får ta ansvar för att fältmomenten fylls i. Jaktprovskortet ska kunna visas upp vid fältprov för att styrka eftersöksgrenarna.
Avelskommittén har utökats med ett antal avelsfunktionärer.
SKK/Jakthundskommitté har meddelat att all träning eller prov på fågel, oavsett om det sker i koppel/band, under perioden 1/8 - 15/8 kräver dispens. SKK/JhK har dispens från samtliga länsstyrelser i Sverige för att kunna ge sådan dispens efter ansökan. Dock måste ansökningarna komma från SVK och inte från de enskilda lokalavdelningarna. Skicka i förekommande fall er ansökan till sekreteraren för vidarebefordran till SKK/JhK.
Vidare har SKK/JhK meddelat att eftersöksgrenarna faller under Apporterande hundar, vilket enligt SKK:s dispens innebär att ingen ytterligare dispens krävs, oavsett tidsperiod. SKK rekommenderar dock SVK att inte tillåta sådan verksamhet under den intensivaste "yngelperioden". SVK undersöker hur ett sådant regelverk skulle kunna utformas.
Omfånget på Svensk Vorsteh kommer att minska. Informationen om lokalavdelningarna kommer därför endast att publiceras på lokalavdelningarnas egna sidor.
Datum för Fullmäktige 2013 sattes till 2013-05-18--19. Motioner till Fullmäktige ska vara sekreteraren tillhanda senast 2012-12-31. Valberedningen tar emot förslag. Sammankallande i valberedningen är Birger Knutsson.
Utveckling av anmälan/resultathantering
Vid huvudstyrelsens senaste styrelsemöte i Hörby 2012-10-07 redovisade Datakommittén utförligt hur SVK:s olika datasystem fungerar och hänger ihop. Att få anmälan och resultathantering att fungera bättre kommer att vara en process med många små ste. Initialt avses följande att genomföras:

Kvittens vid anmälan till prov/utställning kommer i fortsättningen att kunna erhållas via e-mail under förutsättning att e-postadress anges vid elektronisk anmälan.
Ny ansvarig för webdatabasen skall rekryteras.
Resultatredovisningeen skall inarbetas helt i webdatabasen. Även utställning och viltspår skall kunna registreras där. Fullbruksprov undantaget.
Lathunden skall vidmakthållas som instrument för statistik och uppföljning.
En central resultatgrupp skall utses, utbildas, och tillsammams med Kenneth Sundvall svara för Lathunden avseende statistik och uppdatering. Vidare skall denna grupp centralt stödja lokalavdelningarna med basuppgifter avseende utställningsadministration. Gruppen skall vidare kunna stödja lokalavdelningarnas resultatredovisare. Önskvärt är att gruppens medlemmar med rätt kompetenser kan rekryteras i Mälardalsområdet.
För mer information angående förändringsarbetet och rekryteringen av ansvarig för webdatabasen samt den centrala resultatgruppen, se länk.

Långväga domare
För att stimulera ett ökat utbyte av domare kan lokalavdelningarna söka bidrag för långväga domare.

Bidraget utges till jaktprovsdomare om avståndet mellan domarens bostadsort och provort är minst 50 mil. För utländska jaktprovsdomare gäller inte kravet på 50 mil. Resa till eller från Gotland bedöms efter särskilda regler.

Bidrag kan sökas vid två tillfällen/år. Bidragets storlek är f n max 3.000 kr per tillfälle. Bidrags ges enbart för resa, dvs ej kost och logi eller andra omkostnader.

Ansökan, bestående av kopior på reseräkningar sänds till SVK:s kassör senast 31/12.

Rutiner för uppfödarlänkar på www.vorsteh.se
Mål
Att www.vorsteh.se ska innehålla länkning till aktiva uppfödare för att enkelt leda presumtiva valpköpare till uppfödare vilka delar SVK:s avelsvisioner.

Vilka?
Aktiva uppfödare tillika medlemmar i SVK. Med ”aktiva uppfödare” avses registrerat kennelnamn och ambitionen att under närmaste år ta renrasig kull undan tik av SVK-administrerad ras.

Hur?
Uppfödare anmäler kennellänk till SVK:s webbmaster vilken lägger in länken och kontrollerar länkens funktionalitet.

Uppföljning
Via medlemsregistret kontrolleras årligen att uppfödaren är medlem i SVK vilken utförs av kassören eller av denne utsedd person.

Bortagande av länk
Sker efter anmodan av uppfödaren, vid utträde ur SVK alternativt att uppfödaren fälls pga av brott mot SKK:s grundregler.

Kostnad
Länkning enligt ovan är kostnadsfri.