Regelremiss inför regelperiod 2022-01-01

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

SVK:s nuvarande prov- och championatsregler gäller från 2017-01-01 och nästa regelrevidering gäller från 2022-01-01 vilket innebär att SVK måste ta beslut om revideringen vid fullmäktige 2019.

De regler som är aktuella för översyn är jaktprov- och fullbruksprovreglerna samt regler för erhållande av SE UCh, SE JCh samt SE FBCh.

I översynen av de gällande regler är en utgångspunkt att nuvarande regler är rimliga och relevanta för sitt syfte. 

Regelgruppen har också fått uppdrag att utarbeta regler för två nya testformer inom SVK, Unghundstest, UT och Avelstest, AT.

Remissinstanserna är lokalavdelningarna, domarkommittén, avelskommittén och datakommittén.

Alla SVK:s medlemmar kan naturligtvis lämna synpunkter, vilket sker via aktuell lokalavdelning.

Svar på remisserna skickas in av remissinstanserna och skall vara SVK Huvudstyrelse tillhanda senast den 15 mars 2019.