Viltspåransvarig

Foto: Martin Källberg, SvJF

Våra raser är goda eftersökshundar

För att kunna jaga säkert, är det angeläget att ha en hund som kan spåra upp skadat vilt. Samtliga av våra raser är goda eftersökshundar. Träning på viltspår kan påbörjas så snart hunden visar intresse. I takt med att hunden uppnår ettårsåldern klarar många viltspårprovets anlagsklass.

Numera kan våra hundar bli Viltspårchampion och därmed visa att de kan följa ett viltspår på ett förtjänstfullt sätt.

Vill du starta din hund på viltspårprov? Kontakta respektive lokalavdelning. Provprogrammet står också på lokalavdelningarnas hemsidor.

Här kan du se hur man bedömer viltspårsprov Regler för viltspårsprov

Viltspåransvarig

Ingmar Tykesson, tel. 0418-820 96, 070-528 20 96 e-post

Förteckning över viltspårdomare