Fullmäktige 2013

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

Fullmäktige 2013

SVK:s ordinarie Fullmäktige ägde rum 2013-05-18 -- 19 på Skandic Hotell i Upplands Väsby.

Protokoll

Referat från fullmäktige

Protokoll. Protokollet har justerats via mejl och har postats för underskrifter.

Deltagarförteckning
Anpassade stadgar
Verksamhetsplan
Minnesantackningar från diskussionsdagen
Direktiv till regelgruppen

Inkomna motioner

Championatbestämmelser

Motion #1 - Viltspårchampionat
Motion #2 - Viltspårchampionat
Motion #3 - Viltspårchampionat
Motion #4 - Utökat krav på SEJCH

Provverksamhet

Motion #5 - Förändrat upplägg av Riksprovsverksamhet

Medlemsrekrytering

Motion #6 - Medlemsrekrytering

Internationellt

Motion #7 - KLM-I
Motion #8 - Internationell verksamhet

Huvudstyrelsens yttranden

Yttrande motion 1-3
Yttrande motion 4

Bilaga till yttrande för motion 4
Yttrande motion 5
Yttrande motion 6
Yttrande motion 7
Yttrande motion 8

Uppdrag från föregående ordinarie fullmäktige

Sammanställning
Underlag - Utbildning av jaktprovsdomare
Underlag - Förslag till utsättningspolicy
Underlag - Vårprov 2011-2012
Underlag - Vårprov versus höstprov
Underlag - Vårprovsresultat 2007 - 2011

Revidering av SVK:s stadgar

Styrelsen förslag till anpassade stadgar
Sammanfattning över ändringar i anpassade stadgar

Övrig dokumentation

Kallelse
Årssammanställning 2011
Revisionsberättelse 2011
Årssammanställning 2012
Revisionsberättelse 2012
Dagordning
Program
Fullmäktigedelegater
Förslag till verksamhetsplan 2014-2015
Valberedningens förslag