Utställningar

Riksutställningen 2019 - Lördag 15 juni

Svenska Vorstehklubben och SVK Mellansvenska arrangerar i år SVK:s Riksutställning.  
Platsen är Herrfallets Fritids- och Konferensanläggning utanför Arboga i naturskön miljö.
Vi hoppas att även i år få deltagare från de övriga nordiska länderna.

Läs mer på - Riksutställningen 2019

 Herrfallet björkar strand

Stranden vid Herrfallet där Riksutställningen 2019 anordnas

Riksutställning 2018

 BIS  Herrfallet 2018 – Charleswood William,
korthårig vorsteh, ägare Maria Appelberg, Finland

BIS1 riksuts 2018

Tidigare resultat