Välkommen till SVK Mellansvenska

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

Svenska Vorstehklubben (SVK)

SVK är en av landets äldsta specialklubbar och startades redan 1917.
 SVK har 10 lokalavdelningar som anordnar en rad träningar, prov, utställningar och andra aktiviteter. På många ställen finns också lokala träningsgrupper där du kan delta med din hund. Lokalavdelningarna kan informera om på vilka orter de finns.

Klubben representerar flera raser inom gruppen kontinentala stående fågelhundar, nämligen strävhårig vorsteh, korthårig vorsteh, långhårig vorsteh, grosser och kleiner munsterländer samt korthårig och strävhårig ungersk vizsla.
 Medlemsantalet i Sverige är ca 2 400 medlemmar.
Tidskriften Svensk Vorsteh utkommer fyra gånger per år till alla medlemmar och där kommer du bl a att få mer upplysningar om klubbens aktiviteter.

Foto: Mårten Berg

SVK Mellansvenska 

SVK Mellansvenska är den största avdelningen inom SVK, både geografiskt och till antalet medlemmar. Västmanlands, Värmlands, Närkes, Dalarnas och Gävleborgs län ingår och medlemsantalet i Mellansvenska är för närvarande ca 500. 
Våra aktiviteter är många.

Under året anordnar Mellansvenska ett flertal kurser med utbildade instruktörer, både för unghundar och för de som kommit lite längre.


De flesta dressyrkurser hålls på kvällstid men vi anordnar även helg- och veckoslutskurser. 
Avdelningen arrangerar eftersöks- och jaktprov för hundraser tillhörande vår klubb samt viltspårprov där även andra raser är välkomna.

Mellansvenska arrangerar årligen i månadsskiftet maj-juni landets största utställning för våra raser med deltagare även från övriga nordiska länder. KM i skytte ordnas en gång om året och i mars hålls årligen vårt årsmöte med många trevliga aktiviteter.

Vänd Er gärna till någon av oss i Styrelsen eller till våra Kontaktpersoner i de olika länen om Du har frågor eller vill veta vad som händer och sker.

Vi ser gärna även Dig som medlem, under Bli medlem ser du hur man blir medlem.

Välkommen i Svenska Vorstehklubben!

Så här började det

Läs mer om avdelningens bildande.