Allmänt

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

Träningsgrupper 

Träningsgrupper finns runt om i avdelningen kommer under våren/sommaren inrikta sig på bl a apportering- spår och vatten. Anmäl ditt intresse till kontaktpersonerna som du finner här Kontaktpersoner

Kurser/Träning

Duvträning, Fältfågelträning, hundträning i privat regi mm – se under Kurser/Träning

Statligt jaktkort

Alla våra jaktprov där fågel får fällas jämställs med jakt och alla*) deltagare, även utländska, ska således medföra statligt jaktkort även om man inte har vapen utan bara för sin hund. Läs  mer om Förtydligande angående jaktprov och statligt jaktkort på SVKs hemsida: länk

Nya provregler

Regler för jakt-,  fullbruks- och viltspårprov gäller från 2017.
Reglerna finns att läsa på SVKs hemsida. Provregler

Vårprov

Hundar startande på vårprov i öppenklass respektive elitklass ska genomföra sina eftersöksgrenar senast sista augusti samma år. Unghundar – se regler SVKs hemsida. ( fliken Dokument)

Återbetalning av anmälningsavgifter

I de fall deltagaren är berättigad att återfå anmälningsavgiften (ex giltigt veterinärintyg eller ej fått plats p g a många deltagare) är det anmälarens ansvar att kontaka avdelningens kassör och lämna uppgift om kontonr för återbetalning av pengarna.

Information till dig som lägger spår och tränar eftersök

Jordbruksverkets föreskrifter gällande Viltspårning - träning av hund i eftersök

 

Foto: Marika Ericson

Medlem under 20 år

För dig är det gratis kursavgift på våra kurser samt 1 start i eftersöksgrenar samt 1 start på jaktprov/år utan startavgift. Kontakta vår kassör om du vill nyttja detta i samband med kurs eller prov.