Kommittéer

Jaktprovskommitté

Lisa Danielsson   070-215 41 19, e-post

Martin Eriksson   070-603 50 71

Edy Jernberg   070-578 22 28, e-post

Krister Bergman   070-673 33 67, e-post

Utbildningskommitté

Christina Ericsson   070-396 27 24, e-post

Rolf Hellberg   070-585 66 30, e-post

Christina Berg   070-591 37 03, e-post

Utställningskommitté

Rita Ohlsson   0280-131 66, e-post

Pirjo Pannanen   070-311 29 35

Lisa Danielsson   070-215 41 19, e-post

 

 

Foto: Marika Ericson