Anmälan prov/utställningar

×

Felmeddelande

  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
  • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

Anmälan till prov

Välj vilket prov du vill delta på. Gå till - SVK Provanmälan - där ser du hur man anmäler sig till provet.

Observera möjligheten att anmäla en och samma hund båda dagar under en jaktprovshelg ska behandlas som 2 separata prov. 
Var noga med att skriva det datum du önskar starta och använd en blankett per provdag. Önskar du starta två dagar = två blanketter och två anmälningar. 

Upplysningar kan lämnas av provledarna samt Kristina Hagström, 070-609 98 66.

Jaktprov, ordinarie

Vid frågor gällande Mellansvenskas ordinarie jaktprov kontakta: Lisa Danielsson   070-215 41 19, e-post

Jaktprov, särskilda

Vid frågor gällande Mellansvenskas särskilda jaktprov kontakta Mikael Eriksson, tel: 0591-180 92, 070-204 24 48, e-post

Viltspårprov

Vid frågor gällande anmälan för Mellansvenskas viltspårprov  kontakta: 
Carola Pettersson, tel: 070-325 08 88, e-post

Utställning

Vid frågor om utställningar kontakt: Charlotte Jensen, tel: 070-54 33207, e-post

Betalning

På inbetalningstalongen ska provdatum, plats, hundens reg.nr och namn samt äg/förarens namn anges.
Anmälningsavgiften betalas in på pg. 70 54 10-9 (eller bg 5553-8920).

Uppgifter vid betalning från utlandet:
IBAN   SE5095000099604207054109
BIC   NDEASESS

Vid felaktigt förfarande blir anmälan ogiltig d v s inget deltagande. 

Anmälningsavgifter 2019 hund/klass

Eftersöksgrenar  250 kr

Jaktprov, alla fältslag, 450 kr

Särskilda prov (kostnad domare, provledare mm tillkommer):
eftersök och fältprov 150 kr

Ordinarie viltspårprov 350 kr

Rörligt viltspårprov (kostnad för domare, mm tillkommer) 150 kr

Utställning - Valp-, Champion- och Veteranklass 180 kr övriga klasser 300 kr

Foto: Tom Ringholm

 

Foto: Marika Ericson

Efteranmälningar

I mån av plats kan efteranmälan ske till prov och utställning efter anmälningstidens utgång. Provansvarige avgör om plats kan beredas, kontakta denne innan efteranmälan görs.

Återbetalning av anmälningsavgift

Deltagare som drar sin hund men kan uppvisa veterinär/läkarintyg återfår anmälningsavgiften. Kontonr för insättning av pengarna lämnas av anmälaren till provledaren samt avdelningens kassör INOM 2 veckor efter provet.

Särskilda prov

Dessa kan arrangeras mellan 1 januari – 30 april samt mellan 15 juli -31 december.  Utöver dessa datum gäller Svensk  jaktlagstiftning.
Prov anmäles via email till Mikael Eriksson, e-post. I undantagsfall via sms till 070-204 24 48.  Ange tid, plats, domare och provledare. Avg per anmäld hund är 150:- fältprov, eftersöksgrenar. Bekräftelse kommer via email/sms när provet är anmält och ok.
Resultaten på särskilda prov skall vara Mikael Eriksson tillhanda senast 3 veckor efter provdatum. Adress: Sävsjön 35, 712 93 Hällefors

Anvisningar för särskilda prov

Se Svenska Vorstehklubbens hemsida Anvisningar för särskilda prov

Rörligt viltspårsprov

Dessa får genomföras inom hela avdelningen under hela året. Prov meddelas till Carola Pettersson senast FYRA dagar före prov. Ange tid, plats, domare, startande hund och ditt namn.  Avgifter – se ovan. Lämplig domare hittar du under fliken funktionärer. Resultaten på utförda viltspårprov  skall vara Carola Pettersson tillhanda senast tre veckor efter provdatum.