Årsmöte 2019

SVK/Västerbottens årsmöte 2019 arrangeras söndag 2019-02-17 i Sikeå Bygdegård, med start klockan 14. Vi inleder med en diskussion angående den pågående regelremissen.

SVK/Regelgrupp har tagit fram ett förslag som gått på remiss till komittérrna och lokalavdelningarna. I samband med SVK/Västerbottens årsmöte, söndag 2019-02-17 i Sikeå, kommer regelremissen att tas upp för diskussion.