Du är här

Dokument

Dokument

Stadgar för SVK/Västerbotten

Inventarieförteckning

Reseräkning för ripinventering

Lathund för lokala webadministratörer

Policy för bilersättning

För resa med egen bil betalar SVK/Västerbotten den vid varje tillfälle gällande skattefria bilersättningen till styrelseledamöter samt till funktionärer vid ordinarie aktiviteter och uppdrag som sker i klubbens regi. Samåkning bör ske när så är möjligt.