Anvisningar anmälan prov/utställning

Klubbens prov och utställning

Du som ska starta på ett av klubbens prov eller utställning gör det genom anmälningsförfarandet via vorsteh.se.

Här hittar du anmälningssidan tillsammans med EG-blanketten. Du skapar ett konto/en personlig profil på sidan som sedan alltid finns kvar med dina uppgifter.

(Om det i ett övergångsskede av någon anledning krånglar, så anmäl dig som du gjort innan. Här är länk till gamla hemsidan för förklaring)
 
Betala in på SVK/Gotlands Bankgiro 349-2147. Märk inbetalningen så att den med lätthet kan identifieras av kassör, dvs med provdatum, hund etc.

Startavgifter (ordinare) av klubben anordnat prov eller utställning:

Jaktprov, delat 340 kr Utställning, valp/veteran 140 kr
Jaktprov, odelat 440 kr Utställning, övriga klasser 290 kr
Fullbruksprov 900 kr  
Eftersöksgrenar 240 kr  
Viltspårprov, anlag 240 kr  
Viltspårprov, öppen 340 kr  
Efteranmälan 70 kr utöver ordinarie avgift  

 

Efteranmälan
I mån av plats kan efteranmälan ske till proven, efter anmälningstidens utgång. Kostnad för efteranmälan är ordinarie anmälningsavgift + 70 kr. Provledaren avgör om plats kan beredas, - kontakta denne innan efteranmälan görs.

Återbetalning av anmälningsavgift
Deltagare som stryker sig och sin hund från ett prov, men kan uppvisa veterinärintyg/läkarintyg, återfår anmälningsavgiften. Kontonummer för återbetalning lämnas till avdelningens kassör inom 2 veckor efter provet. Observera att vi drar en administreringsavgift på 50 kr.

Särskilda prov anordnade av medlemmarna själva

  • Ta kontakt med kontaktpersonen för provet om det finns platser kvar.
  • Skicka din EG-blanketten till provledaren i god tid innan provet (ej via vorsteh.se). Kontakta provledaren för kontaktuppgifter om vart du skickar EG-blanketten.
  • Sista betalningsdag infaller 3 dagar innan provet. SVK/Gotlands Bankgiro 349-2147. Ange på inbetalningen till vilket prov, datum och för vilken hund. Tag alltid med kopia på betalning för att kunna visa provledaren att du betalt.

Startavgifter särskilda prov:

Fältprov 190 kr
Eftersöksgrenar 190 kr

Rörliga viltspårprov

  • Tag kontakt med en viltspårdomare och/eller samordnare för viltspårproven.
  • Du ska vid anmälan uppge din hunds namn, registreringsnummer och klass.
  • Betalning sker till SVK/Gotlands Bankgiro 349-2147.
  • Ersättning till domare utår enligt överenskommelse.
  • Domaren har blankett/protokoll. 

Startavgifter rörliga prov:

Rörligt viltspår, anlag 190 kr
Rörligt viltspår, öppen 340 kr