Riktlinjer för handhunds- och tiklistan

×

Felmeddelande

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /web/se/vorsteh72.balderhosting.se/includes/database/database.inc).

Revision: 2017-01-01

Ungersk vizsla (kort- och strävhårig)

Hanhunds- och tiklistor upprättas över de individer vilka uppnått av SVK fastställda minimikrav.

Att en hund finns upptagen på listan innebär inte med automatik att den uppfyller SVK:s avelsmål.

Avelsrådgivarens uppgift är att, tillsammans med ägaren, på individnivå göra ytterligare utvärderingar och bedöma om individen tillför rasen något vid en eventuell parning. Således är det nödvändigt att hundägaren konsulterar avelsrådgivaren, även om en individ finns på dessa listor genom att ha uppfyllt minimikraven:

 • Hunden ska, såvitt känt, ha rastypisk mentalitet samt vara fri från ärftliga sjukdomar och defekter.
 • Hunden ska vara höftledsröntgad med resultatet grad A eller B enligt SKK:s hälsoprogram eller annan av SKK godkänd avläsning.
 • Hunden ska vara jaktprovsmeriterad med minst 3 pris UKL eller ÖKL i Sverige eller motsvarande merit i utlandet. För hund jaktmeriterad i hemlandet Ungern gäller att hunden ska uppfylla kraven för avelsgodkännande där (AP=Alapvizsga). Strävan är att hunden är jaktprovsmeriterad med minst 2 pris, men på grund av avelsbasen i Sverige önskar SVK lista samtliga jaktprovsmeriterade hundar för att ge förutsättningar för en så bred avelsbas som möjligt..
 • Hunden ska vara utställningsmeriterad med minst 2 pris eller "good" UKL, ÖKL eller JAKTKL i Sverige. Målet är också uppfyllt med motsvarande utländsk utställningsmerit på godkänd FCI-utställning eller på i hemlandet Ungern nationell utställning eller om hunden är exteriörbeskriven med minst resultaten "gut/gut" i Tyskland eller genomgått exteriörbeskrivning i Ungern (Tenyészszemle) med omdömet "tenyészthetö" (lämplig till avel)..
 • Hund ska vara svenskägd. Dock kan utlandsägd hund, som är jaktprovsmeriterad med minst 2 pris UKL eller ÖKL i Sverige och i övrigt uppfyller kraven enligt ovan, föras upp på listan.
 • Antalet kullar som en hanhund respektive tik fått noteras. I nuläget rekommenderas enligt RAS att en hanhund får användas till 3 för rasen normalstora kullar, cirka 20 valpar, och tik till 2 för rasen normalstora kullar, cirka 15 valpar. Om rekommendationen för antalet kullar resp antal avkommor överskrids tas hunden bort från listan.
 • Ägare bosatt i Sverige ska vara medlem i SVK.
 • Både hanhundsägaren och uppfödaren bör utvärdera varje kull.
 • Utöver jaktprovs- och utställningsmeriter kan följande införas på listan om hundägaren så önskar: viltspårsmeriter, fullbruksprovsmeriter, exteriörbeskrivning, mentalbeskrivning och ED-status.
 • Det åligger hundägaren att anmäla hund till listan och att skriftligen styrka och översätta utländska meriter. Eventuella förändringar anmäls också av ägaren. Avliden hund tas bort från listan.
 • Tikar och hanhundar över 10 år plockas av avelsrådgivaren bort från listorna vid årets slut.
 • Tik som fyllt sju år och inte tidigare haft en valpkull plockas av avelsrådgivaren bort från listan i enlighet med SKK:s grundregler 2:5.