Du är här

Provregler

 

 

Regler för jaktprov

Jaktprovsregler, gäller 2017-01-01 --
Egenskapsbeskrivning för fältprov och eftersöksgrenar , rev 2016-07-12 
Regeltolkning angående tidpunkt för eftersöksgrenar i UKL rev 2014-11-16
Regulations for hunting trials (engelsk översättning av jaktprovsreglerna)

Regler för särskilda prov

Anvisningar för särskilda prov

Checklista för utsatt fågel vid jaktprov

Checklista för utsatt fågel vid jaktprov

Regler för fullbruksprov

Vad ingår i ett fullbruksprov

Regler för viltspårsprov

Regler för viltspårsprov

Betyg från prov i andra länder

Konvertering av nordiska betyg i eftersöksgrenar
Värdering av utländska jaktprovsmeriter  reviderade 2018-02-18

Resultat från prov i Sverige med utländskt regelverk

SVK/HS vill informera om att jaktprov som genomförs i Sverige måste ske enligt regelverk som godkänts av SVK och fastställts av SKK för att räknas som ett officiellt prov.

Prov som genomförs i Sverige baserat på utländskt regelverk, t.ex. HZP, uppfyller således inte kraven och betraktas som inofficiellt prov.

Domare

Anvisningar för jaktprovsdomare reviderade 2017-06-02

Provledare

Provledarkompendium

Vårprov

Olika meningar har rått om en hund som vid vårprov fått till exempel 2 stycken fältbetyg 7 alternativt 1 eller 2 fältbetyg 8 får starta i EKL under resten av vårprovssäsongen. Likaså om hunden får starta ytterligare gånger i ÖKL.

Enligt regelverket har inget pris erövrats förrän godkänt eftersöksprov föreligger.

Detta innebär till exempel att hund, som i ÖKL under vårprov erhållit två fältbetyg 7, inte erövrat något 1:a-pris, och inte kan hindras att starta vid ytterligare tillfällen i samma klass, men det innebär också att hunden inte har rätt att starta i EKL.

Det är upp till provledningen att avgöra om plats finns för ytterligare start i ÖKL.

SKK:s grundläggande regler