Tillgodoräkna betyg i eftersöksgrenar mellan nordiska länder

Regler för tillgodoräknande av betyg i eftersöksgrenarna mellan Sverige och övriga nordiska länder
Revision: 2014-08-18

Allmänt

I takt med ett ökat utbyte och successiva regeländringar är det sannolikt att man då och då kommer att upptäcka oklarheter i dessa konverteringsregler, områden som inte är fullt ut reglerade etc. I sådana fall bör styrelsen för SVK kontaktas snarast, för ställningstagande till frågan

För hund med merit från land där det inte krävs att spår- och vattenprov godkänts samma år som fältprovet godtar SVK att den senaste meriteringen från spår- och vattenprov får tillgodoräknas på motsvarande sätt som skulle ha skett i hemlandet.

Utländsk hund som startar i Sverige på fältprov i ÖKL eller EKL som genomförs under tiden 1/1-30/4 får sammanräkna detta resultat endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts senast den 30/8 under samma kalenderår. Resultat från eftersöksgrenar kan erövras antingen i Sverige eller i hundens hemland och då konverteras enligt tabell nedan. Fältprov som genomförs under tiden 25/8-31/12 får sammanräknas endast med resultat från eftersöksgrenar som genomförts under samma kalenderår men före fältprovet och konverteras enligt tabell nedan.

Det är den enskilde provdeltagarens ansvar att informera aktuell lokalavdelning eller Lathundsgruppen då resultat från eftersöksgrenar erövrats.

Regler för tillgodoräknande av betyg i eftersöksgrenarna/apportprøve mellan Sverige och Norge

Enligt överenskommelse mellan NVK och SVK ska följande konverteringsregler gälla fr o m 2008 (avser konverteringsregler VK-EKL, övrigt regelverk härrör från år 1999) för hund med betyg från ett av dessa länder och som ska starta i det andra landet.

OBSERVERA:

Norska hundar som ska starta på SVK:s prov i Sverige måste tillhöra någon av de raser som administreras av SVK.
Betygen kan tillgodoräknas endast vid start på delat (ej odelat) prov, samma år som eftersöksgrenarna/apportprøven genomförts.
För hund (oavsett hemland) som ska starta på norskt ”rent” fältprov (høyfjell, lavland, skog) erfordras inte betyg från eftersöksgrenar/apportprøve. Betyg erfordras endast för start vid norskt kombinert prøve (delt prøve), där dock fältdelen kan genomföras vid vilket jaktprov som helst i Norge. (Bedömning av søkapport som krävs för 1 AK och för pris i VK vid norskt ”rent” fältprov får ske i samband med provet.)
Hund med betyg i eftersöksgrenar från Sverige är kvalificerad att starta i fältdelen vid norskt kombinert prøve trots att prov i søkapport inte genomförts.
Fältapport/ søkapport utförs i Sverige på sedvanligt sätt för samtliga deltagande hundar.
Eftersom vinderklasse (ännu) inte finns vid norskt kombinert prøve har SVK:s styrelse vid möte 2008-02-16--17 beslutat att hund med meritering från AK-spor och AK-vann får tillgodoräkna dessa betyg även för start i svensk EKL, enligt samma konverteringstabell som för svensk ÖKL.

Elitklass (EKL) i Sverige - Åpen klasse (AK) i Norge

EKL - SPÅR    AK - SPOR

10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4

EKL - VATTEN    AK - VANN

10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4


Kommentar: Betyget från søkapport vid norskt kombinert prøve beaktas inte vid start i Sverige. Samtliga hundar ska genomföra svensk fältapport vid fältprovet.

Öppen klass (ÖKL) i Sverige - Åpen klasse (AK) i Norge

ÖKL - SPÅR    AK - SPOR

10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4

ÖKL - VATTEN    AK - VANN

10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4


Kommentar: Betyget från søkapport vid norskt kombinert prøve beaktas inte vid start i Sverige. Samtliga hundar ska genomföra svensk fältapport vid fältprovet.

Unghundsklass (UKL) i Sverige - Unghundsklasse (UK) i Norge

UKL - SPÅR    UK - SØKAPP

10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4


UKL - VATTEN    UK - VANN

10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4


Kommentar: För unghundarna jämställs således det svenska spåret med norsk søkapport, eftersom norska unghundar inte provas i spårarbete.

Regler för tillgodoräknande av betyg i eftersöksgrenarna mellan Danmark och Sverige

Följande konverteringsregler gäller för hund som ska starta i EKL i Sverige med tidigare erövrat 2 x 1:a pris ÅK och betyg från slæb- og apporteringsprøve i Danmark.

 

Slæb- og apporteringsprøve i Danmark - ELITKLASS (EKL) i Sverige

DYBT VAND    EKL - VATTEN

10 10
9 8
8 6
7 4


SLÆB    EKL - SPÅR

10 10
9 8
8 6
7 4

 

Kommentarer: 1) Lägsta godkända betyg i Danmark är 7. 2) Betyget från sökapport vid prov i Danmark (2 duvor i hög vegetation) tillgodoräknas inte vid start i Sverige. Samtliga hundar ska genomföra svensk fältapport vid fältprovet.

Elitklass (EKL) i Sverige - Vinderklasse (VK) i Danmark

Öppet för hund som i Sverige är berättigad att starta i EKL med godkända eftersöksgrenar i EKL.

 

Regler för tillgodoräknande av betyg i eftersöksgrenarna mellan Finland och Sverige

Enligt överenskommelse mellan SSK och SVK ska följande konverteringsregler gälla fr o m år 2000 för hund med betyg från ett av dessa länder och som ska starta i det andra landet.

OBSERVERA!

  1. Betygen kan i Sverige tillgodoräknas endast vid start på delat (ej odelat) prov, samma år som eftersöksgrenarna genomförts, medan det i Finland i enlighet med regelverket (punkt 2.3) finns möjlighet att även vid odelade prov tillgodoräkna tidigare prestation i spår- och vattenarbete för utländsk hund.
  2. Spårprov saknas i Finland i såväl UKL som i ÖKL. Finskmeriterad hund som startar i Sverige avkrävs inte något kompletterande prov på grund av detta, och svenskmeriterad hund som startar i Finland får ingen fördel av genomfört spårprov. För att en hund meriterad i Finland ändå ska få adekvat poäng i Sverige omvandlas vitsord i vattenarbete i Finland till svenska poäng i spårarbete vattenarbete genom att det finska vitsordet först omvandlas till ett svenskt betyg i vattenarbete enligt ovanstående tabell. Därefter multipliceras detta svenska betyg med faktorn 8 (spår=3 vatten=5), varvid en samfälld poäng för spårarbete och vattenarbete erhålls.
  3. Fältapport utförs i såväl Sverige som i Finland på sedvanligt sätt för samtliga deltagande hundar.

 

Uhghundsklass (UKL) i Sverige - Unghundsklass (UKL) i Finland

Öppen klass (ÖKL) i Sverige - Öppen klass (ÖKL) i Finland

VATTEN Sverige    VATTEN Finland

Elitklass (EKL) i Sverige - Segrarklass (SKL) i Finland

10 5
9 5
8 4
7 4
6 3
5 2
4 1

SPÅR Sverige    SPÅR Finland

10 5
9 5
8 4
7 4
6 3
5 2
4 1


VATTEN Sverige    VATTEN Finland

10 5
9 5
8 4
7 4
6 3
5 2
4 1


Kommentarer: 1/ Hund som i Finland erövrat vitsordet 5 åsätts i Sverige betyg 10 och hund som i Finland erövrat vitsordet 4 åsätts i Sverige betyg 8.

2/ Lägsta godkända vitsord i Finland är 1.

Regler för start i UKL, ÖKL resp EKL (fält) i Sverige för hund med meriter från annat nordiskt land

UKL Öppen för hundar 10-24 månader gamla, oavsett ursprungsland eller tidigare meriter.

ÖKL– Öppen för alla hundar som inte kvalificerat sig för EKL, oavsett ursprungsland eller andra tidigare meriter.

EKL Öppen för hund som tidigare erövrat 1:a pris i ÖKL/AK/ÅK/BK från Finland/Norge/Danmark, oavsett ”underlag” (exvis skogsfuglprøve, høyfjellsprøve -- höst och vinter, lavlandsprøve, etc etc) eller arrangemangstyp (exvis kombinert prøve eller rent fältprov) eller helt/delat prov.

Värdering av utländska jaktprovsmeriter gällande svenskägd hund

Svenskägd hund som erövrat 1:a pris i AK Norge är berättigad att starta EKL i Sverige.
Svenskägd hund som erövrat 1:a pris i ÖKL Finland och kompletterat med eftersöksgrenar i Sverige (konverterade enligt gällande konverteringsregler) eller finskt vattenarbete är berättigad att starta EKL i Sverige.
Svenskägd hund som erövrat 1:a pris i ÅK Danmark likställs med ett 1:a pris ÖKL i Sverige. Krävs alltså ytterligare ett 1:a pris i ÖKL för berättigad att starta EKL i Sverige.
Komentarer: Krav för uppflyttning till vinnarklass / segrarklass i våra nordiska länder:

Finland:    Ett 1:a pris ÖKL
Norge: Ett 1:a pris AK
Danmark: Två 1:a pris ÅK
Vid frågor om eller synpunkter på ovanstående, vänd dig då till mig, helst via email!

2014-08-18      

Dag Teien, SVK/Internationellt ansvarig