Särskilda prov 2019

Att arrangera ett Särskilt prov

  • Anmäl till klubben på info@svksodra.se senast 3 dagar före provet. Informationen går då till hemsida, samordnare och kasssör. Ange provtyp, datum, plats, auktoriserad provledare, kontaktperson och domare samt om provet är fullt eller har lediga platser kvar, dvs antalet hundar. Provtillfället publiceras här nedan.
  • Provledaren är ansvarig för att kontrollera att deltagarna har betalt provet. Deltagarna bör vid oklarheter, kunna visa upp kvitto. Anvisningar för anmälan och betalning finns under provanmälan.
  • Vid fältprov ska provledare följa och fylla i Checklista för utsatt fågel innan provet.
  • Provet ska redovisas av provledaren senast 3 dagar efter provet till Redovisare Särskilda prov Fält och Eftersöksgrenar. Info finns även under funktionärer.

Det är viktigt att ha tagit del av SVK Södras informationom Jaktprov, se Jaktprovspolicy

Särskilda prov Fält

Datum Ort Kontakt Provledare Domare Övrigt
3 feb Skåne Nils Linde 
073 8001895
Linda Eklund Juha Åkerblom  
25 mars Svedala Richard Persson
070 8795253 
Carl-Åke Nilsson  Anna Berg  
13 april Trolle Ljungby Tommy Wingren
070 916 66 18
EKL: Nils Linde
UKL: ÖKL Casimir Wrede
Birger Knutsson För att ställa er i kö som reserv kontakta Tommy Wingren. 

 

 

 

 

 

Särskilda prov Eftersöksgrenar

Fylls på efter hand.